Facebook Twitter Youtube

Реквізити для сплати фактичних витрат на копіювання і друк

Платiжнi реквiзити для сплати фактичних витрат на копіювання і друк

 Отримувач коштів

 УДКСУ у Печерському районі м. Києва 

 Код отримувача (код за ЄДРПОУ)

 38004897 

 Банк отримувача

 ГУДКCУ у м. Києві 

 Код банку отримувача (МФО)

 820019 

 Рахунок отримувача

 31211206781007 

 Код класифікації доходів бюджету

 22030101 

 Призначення платежу

*;101;__________(код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8), реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Міністерства доходів і зборів України і має відповідну відмітку у паспорті);Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Київський апеляційний адміністративний суд (назва суду, де розглядається справа).

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65