Facebook Twitter Youtube

Інструкція про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації

Додаток 6
до Положення про забезпечення
доступу до публічної інформації у
Київському апеляційному адміністративному суді

 
ІНСТРУКЦІЯ

про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк  документів, які надаються запитувачам інформації

  1. Ця Інструкція відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації.
  2. Розрахунок витрат на копіювання та друк документів покладається на начальника відділу по роботі зі зверненнями громадян, надання інформації та представництва Київського апеляційного адміністративного суду. 

    Розмір вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, вираховується з урахуванням розміру і мінімальної заробітної плати на дату направлення запитувачу інформації повідомлення про розмір вартості витрат.

  3. У випадках, коли запитувана інформація міститься в документах обсягом більш як 10 сторінок, начальник відділу по роботі зі зверненнями громадян, надання інформації та представництва Київського апеляційного адміністративного суду, не пізніше п’яти робочих днів (а у випадку продовження строку розгляду запиту, не пізніше 20 робочих днів) з дня надходження до Київського апеляційного адміністративного суду (далі – Суд) запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат.

  4. Надіслання копій документів за запитом здійснюється після підтвердження оплати вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, шляхом надіслання до Суду оригіналу розрахункового документа.

  5. Розміри фактичних витрат на копіювання або друк документів:

 

Розміри фактичних витрат на копіювання або друк документів:

Послуга, що надається

Норми витрат за виготовлення однієї
сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру мінімальної

заробітної плати

Копіювання або друк копії документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

 

 

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65