Facebook Twitter Youtube

Правові позиції Верховного Суду. Оновлення: юрисдикція; справи зі спорів у сфері землеустрою, у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно; позиції, пов'язані з процесуальними питаннями

Правові позиції Верховного Суду – це інформаційний розділ, у якому ми публікуємо короткий зміст правової позиції або висновок Верховного Суду та посилання на відповідне рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Останні оновлення в категоріях адміністративних справ

 - позиції, пов'язані з процесуальними питаннями>інші процесуальні питання

Посилання суду на можливість ознайомлення з ухвалою за допомогою Єдиного державного реєстру судових рішень є помилковим та не відповідає вимогам закону – постанова від 06 вересня 2019 року у справі № П/811/13/17.

- справи зі спорів у сфері землеустрою, державної експертизи землевпорядної документації, регулювання земельних відносин

Повноваження державних органів не є дискреційними, коли є лише один правомірний та законно обґрунтований варіант поведінки суб`єкта владних повноважень. Тобто, у разі настання визначених законодавством умов відповідач зобов'язаний вчинити конкретні дії і, якщо він їх не вчиняє, його можна зобов`язати до цього в судовому порядку – постанова від 11 вересня 2019 року у справі № 819/570/18.

- справи зі спорів у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав на земельні ділянки)

Саме по собі оскарження і скасування реєстраційної дії щодо державної реєстрації права оренди, здійсненої на підставі договору, в якому помилково зазначено кадастровий номер земельної ділянки, без розірвання або визнання недійсним такого договору  - не призведе до відновлення чи захисту прав позивача – постанова від 11 вересня 2019 року  у справі  № 802/1367/17-а.

- справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, національної безпеки та оборони України>справи зі спорів у сфері дорожнього руху; транспорту та перевезення пасажирів

Орган виконавчої влади (Дрогобицька районна державна адміністрація) - це суб`єкт владних повноважень, що виступає у правовідносинах щодо організації та проведення конкурсу з перевезення пасажирів як організатор та контролюючий орган у цій сфері, відповідно й правовідносини, що складаються між організатором та учасниками конкурсу під час його організації та проведення містять ознаки публічно-правових відносин у розумінні КАС, а договір про організацію перевезень, укладений за наслідками проведення такого конкурсу, відповідає ознакам адміністративного договору – постанова  від 21 серпня 2019 року у справі № 813/2803/16.

- юрисдикція

Позовні вимоги про встановлення факту ведення позивачем бухгалтерського обліку в Управлінні праці та соц. захисту населення не підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства – постанова від 04 вересня 2019 року у справі № 557/360/17.

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65