Facebook Twitter Youtube

Правові позиції Верховного Суду. Оновлення: справи зі спорів у сфері публічної служби, у сфері містобудування; оскарження рішень, дій чи бездіяльності НБУ; юрисдикція

Правові позиції Верховного Суду – це інформаційний розділ, у якому ми публікуємо короткий зміст правової позиції або висновок Верховного Суду та посилання на відповідне рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Останні оновлення в категоріях адміністративних справ

- справи зі спорів у сфері публічної служби, її проходження, звільнення, а також соціальний захист у сфері публічної служби>проблемні питання

Спори, пов’язані з питаннями реалізації правового статусу особи, яка перебуває на посаді публічної служби, від моменту її прийняття на посаду і до звільнення з публічної служби, зокрема й оскарження акта про нещасний випадок під час проходження публічної служби, підлягають вирішенню в порядку адміністративного судочинства – постанова від 26 червня 2019 року у справі № 1640/3010/18.

- оскарження рішень, дій чи бездіяльності НБУ, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, уповноваженої особи Фонду

Вирішуючи питання юрисдикційної належності спору, Велика Палата Верховного Суду зазначила, що у спірних правовідносинах Фонд є суб'єктом публічного права, створений з метою реалізації публічних інтересів держави у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку, здійснює нормативне регулювання, тобто наділений владними управлінськими функціями та є суб'єктом владних повноважень у розумінні Кодексу адміністративного судочинства України. Отже, спір у цій справі є публічно-правовим і належить до юрисдикції адміністративних судів – постанова від 03 липня 2019 року у справі № 804/16079/15.

- справи зі спорів у сфері містобудування, планування і забудови територій, архітектурної діяльності

У спорах щодо будівництва у безпосередній близькості до охоронної (буферної) зони історико-культурних об’єктів та у межах історичних ареалів міст має бути забезпечений справедливий баланс приватного та публічного інтересів, що полягає у дотриманні суб’єктом господарської діяльності під час виконання земельних та будівельних робіт вимог законодавства про охорону культурної спадщини – постанова від 21 серпня 2019 року у справі № 826/12524/18.

- юрисдикція 

Спір не пов'язаний із договірними відносинами щодо отримання та оплати комунальних послуг, є публічно-правовим і підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства, оскільки стосується реалізації повноважень органу державної влади з призначення субсидій – постанова від 12 червня 2019 року у справі № 645/212/18.

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65