Річний звіт Київського апеляційного адміністративного суду


Якість роботи суду

Якість роботи суду

Результати опитування щодо якості роботи суду 2015 року

Кодекс суддівської етики


АНАЛІЗ СТАНУ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН, ЩО НАДІЙШЛИ ДО КИЇВСЬКОГО АПЕЛЯЦІЙНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ ПРОТЯГОМ БЕРЕЗНЯ 2018 РОКУ

І. Протягом березня 2018 року до Київського апеляційного адміністративного суду надійшло 20 звернень. З них:

 -  заява щодо перегляду судового рішення про засудження громадянина до чотирьох років позбавлення волі.

Заявнику було надано відповідь та повідомлено, що у разі непогодження з постановленим судовим рішенням, заявник  вправі  оскаржити його в апеляційному порядку, у відповідності до глави 31 розділу V Кримінального процесуального кодексу України.

Додатково повідомлено про право звернення  за наданням безоплатної правової допомоги, порядок надання якої та відповідні державні гарантії визначено Конституцією України, Законом України “Про безоплатну правову допомогу”, іншими законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

 -  заява про надання інформації  у адміністративній справі.

Заявнику надано відповідь та повідомлено про стан розгляду адміністративної справи.

-  3 звернення проти електронних паспортів.

Заявникам повідомлено, що вирішення питань, викладених у їхньому колективному зверненні, не відноситься до компетенції Київського апеляційного адміністративного суду.

  Додатково роз’яснено  вправо звернення за наданням безоплатної правової допомоги, порядок надання якої та відповідні державні гарантії визначено Конституцією України, Законом України “Про безоплатну правову допомогу”, іншими законами України.

- заява щодо повернення документів та судового збору у справі.

Заявнику було надано відповідь та повідомлено дату, коли запитувана справа повернута до суду першої інстанції.

Одночасно повідомлено, що помилково сплачений судовий збір повертається відповідно до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2013 року №787.

- заява щодо повернення апеляційної скарги у справі.

Заявнику надано відповідь та повідомлено про стан розгляду адміністративної справи,  роз’яснено повноваження голови суду, та порядок перегляду рішень Київського апеляційного адміністративного суду.

- заява щодо видачі копії рішення у справі.

Заявнику надано відповідь та повідомлено про стан розгляду адміністративної справи, роз’яснено порядок отримання додаткової копії судового рішення.

- заява проти видачі електронних паспортів.

Заявнику було надано відповідь та повідомлено, що порядок звернення до адміністративного суду визначений главою II розділу 2 Кодексу адміністративного судочинства України.

Додатково роз’яснено, що заявник вправі звернутися за наданням безоплатної правової допомоги, порядок надання якої та відповідні державні гарантії визначено Конституцією України, Законом України «Про безоплатну правову допомогу», іншими законами України.

- заява про надання інформації.

Заявнику було надано відповідь та повідомлено, що  погашення заборгованості за рішеннями суду щодо пенсійних та соціальних виплат входить виключно до компетенції органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.

Додатково роз’яснено, що заявник вправі звернутися за наданням безоплатної правової допомоги, порядок надання якої та відповідні державні гарантії визначено Конституцією України, Законом України «Про безоплатну правову допомогу», іншими законами України.

- щодо видачі паспорта громадянина України що не містить безконтактного електронного носія.

Заявникам повідомлено, що вирішення питань, викладених у їхньому колективному зверненні, не відноситься до компетенції Київського апеляційного адміністративного суду.

  Додатково роз’яснено  вправо звернення за наданням безоплатної правової допомоги, порядок надання якої та відповідні державні гарантії визначено Конституцією України, Законом України “Про безоплатну правову допомогу”, іншими законами України.

- звернення  до судді про залишення паспорта книжечки.

Вказане звернення, що помилково було надіслано на електронну адресу Київського апеляційного адміністративного  направлено за належністю.

- заява про надання інформації у справі.

Вказана заява зареєстрована  в автоматизованій  системі документообігу Київського апеляційного адміністративного суду 26.03.2019 та станом на 10.04.2018 року перебуває на опрацюванні.

- скарга щодо дій судді Київського апеляційного адміністративного суду. 

Вказана заява зареєстрована  в автоматизованій  системі документообігу Київського апеляційного адміністративного суду 26.03.2018 та станом на 10.04.2018 року перебуває на опрацюванні.

- заява щодо надання інформації про направлення справи до суду першої інстанції.

Заявнику було надано відповідь та повідомлено дату, коли запитувана справа повернута до суду першої інстанції.

- щодо намагання рейдерського захвату підприємства та землі.

Заявникам повідомлено, що вирішення питань, викладених у їхньому колективному зверненні, не відноситься до повноважень голови  Київського апеляційного адміністративного суду.

Додатково повідомляємо, що у випадку, якщо заявник володіє інформацією щодо фактів корупційних правопорушень, він має право звернутись, у порядку встановленому чинним законодавством, до відповідних правоохоронних органів (прокуратури, органів внутрішніх справ, СБУ, НАБУ).

- заперечення на дії судді Київського апеляційного адміністративного суду.

 Надано відповідь та  повідомлено про те, що заява  приєднана до матеріалів адміністративної справи.

-  2 заяви  щодо розміщення рішення на офіційному веб-порталі судової влади.

Вказані заяви зареєстрована  в автоматизованій  системі документообігу Київського апеляційного адміністративного суду 28.03.2018 та 29.03.2018 року та станом на 10.04.2018 року перебувають на опрацюванні.

- про повернення матеріалів справи до суду першої інстанції.

Вказана заява зареєстрована  в автоматизованій  системі документообігу Київського апеляційного адміністративного суду 26.03.2018 та станом на 10.04.2018 року перебуває на опрацюванні.

У березні 2018 року до Київського ААС через органи суддівського самоврядування та інші органи влади звернень не надходило.

Протягом березня 2018 року до відділу надійшло 3 повторних звернення.

Відповіді на звернення громадян надавались за підписом керівництва суду.

Керівництвом суду забезпечується неупереджений, об’єктивний і своєчасний розгляд звернень. Здійснюється ретельна перевірка звернень, в змісті яких йдеться про недоліки в роботі апеляційного суду, оскаржуються дії суддів та працівників апарату суду. Керівництво проводить особистий прийом громадян.

В порівнянні з березнем  минулого року кількість звернень, що надійшли до Київського ААС збільшилось,  а саме: у березні 2017 року надійшло 6 звернень  громадян, а у березні 2018 року –20 звернень.

Відповідно до даних автоматизованої системи документообігу Київського ААС Відділом правової роботи за вказаний період надано відповідь на 25 звернень.

 

ІІ. З аналізу журналів прийому громадян керівництвом Київського ААС за березень 2018 року встановлено:

 

№ п/п

 

 

П.І.Б. та посада

 

 

    Дата

 

 

  Кількість    осіб

 

 

Зміст звернень

записано

з’явились

11

           Горяйнов А.М.            (Голова суду)

13.03.2018

0

0

 

22

Ключкович В.Ю. (заступник голови суду)

22.03.2018

0

0

 

33

Шелест С.Б. (заступник голови суду)

15.03.2018

1

1

щодо залучення третьої особи у справі.

44

Герасименко І.Є. (керівник апарату  суду)

21.03.2018

0

0

 

Всього:

1

 1

 

 

 

На питання, порушені  на прийомі у керівництва суду, були надані відповіді та роз’яснення.

 

Начальник відділу                                                                                            Б. П. Жук

Карпушова Катерина Геннадіївна

10.04.2018© Київський апеляційний адміністративний суд

Карта сайту

Всі права на матеріали, розміщені на сайті www.kaas.gov.ua, охороняються згідно з законодавством України. При
використанні будь-яких матеріалів з сайту посилання (у разі використання в Інтернеті прямий, не закритий від
індексування гіперлінк) на www.kaas.gov.ua є обов’язковим.