Річний звіт Київського апеляційного адміністративного суду


Якість роботи суду

Якість роботи суду

Результати опитування щодо якості роботи суду 2015 року

Кодекс суддівської етики


АНАЛІЗ СТАНУ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН, ЩО НАДІЙШЛИ ДО КИЇВСЬКОГО АПЕЛЯЦІЙНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ ПРОТЯГОМ ГРУДНЯ 2017 РОКУ

І. Протягом грудня 2017 року до Київського апеляційного адміністративного суду надійшло 6 звернень. З них:

       -  скарга на призначення службової перевірки.

 скаржнику надано відповідь, повідомлено про стан розгляду адміністративної справи та надана інформація щодо направлення копії судового рішення. 

-  заява про направлення копії рішення.

Заявнику надано відповідь та повідомлено запитувану інформацію.

-  скарга на дії працівника апарату суду.

Скаржнику надано обґрунтовану відповідь, з приводу інформації, викладеної у скарзі та повідомлено, що виконавчий лист у вказаній справі було отримано скаржником нарочно в приміщенні Київського апеляційного адміністративного суду 10.11.2017 року. З метою визначення ступеню вини секретаря судового засідання керівником апарату суду ініційовано питання щодо відкриття дисциплінарного провадження.

  • заява щодо надання відповіді на попереднє звернення від 20.09.2017 року.

Заявнику надана повторна відповідь та надіслано копію попередньої відповіді за заяву.

26.12.2017 року в електронній базі документообігу суду зареєстровано звернення Крат А.В., із змісту якого неможливо встановити суть порушеного питання, питання чи вимоги. Вказане звернення на даний час перебуває на опрацюванні

  • звернення про надання інформації у та копій документів.

Заявнику надано відповідь, повідомлено про повноваження голови Київського апеляційного адміністративного суду, роз яснено, що громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об єднань громадян, засобів масової інформації, посадових осіб, має право знайомитися з матеріалами перевірки. Разом з тим повідомлено, що відносини з приводу надання інформації щодо розгляду звернень громадян регламентується Законом України «Про звернення громадян» та не підпадають під дію Закону України «Про доступ до публічної інформації.

У грудні 2017 року до Київського ААС через органи суддівського самоврядування та інші органи влади звернень не надходило.  

Протягом грудня 2017 року до відділу надійшло три повторних звернення.

Відповіді на звернення громадян надавались за підписом керівництва суду.

Керівництвом суду забезпечується неупереджений, об’єктивний і своєчасний розгляд звернень. Здійснюється ретельна перевірка звернень, в змісті яких йдеться про недоліки в роботі апеляційного суду, оскаржуються дії суддів та працівників апарату суду. Керівництво проводить особистий прийом громадян.

В порівнянні з груднем минулого року кількість звернень, що надійшли до Київського ААС суттєво не збільшилось, у грудні 2016 року надійшло 7 звернень  громадян, а у грудні 2017 року –  6 звернень.

Відповідно до даних автоматизованої системи документообігу Київського ААС Відділом правової роботи за вказаний період надано відповідь на 6 звернень.

ІІ. З аналізу журналів прийому громадян керівництвом Київського ААС за грудень 2017 року встановлено:

 

 

№ п/п

 

 

П.І.Б. та посада

 

 

    Дата

 

 

  Кількість    осіб

 

 

Зміст звернень

записано

з’явились

11

 Горяйнов А.М.            (Голова суду)

12.12.17

2

1

скарга на дії працівників апарату суду щодо видачі виконавчого листа по справі.

12

 Ключкович В.Ю. (Заступник голови суду)

 

 

 

 

 

23

Герасименко І.Є. (керівник апарату  суду)

0

0

0

 

Всього:

2

 1

 

 

На питання, порушені  на прийомі у керівництва суду, були надані відповіді та роз’яснення.

 

Начальник відділу                                                                       Б.П. Жук

 © Київський апеляційний адміністративний суд

Карта сайту

Всі права на матеріали, розміщені на сайті www.kaas.gov.ua, охороняються згідно з законодавством України. При
використанні будь-яких матеріалів з сайту посилання (у разі використання в Інтернеті прямий, не закритий від
індексування гіперлінк) на www.kaas.gov.ua є обов’язковим.