Річний звіт Київського апеляційного адміністративного суду


Якість роботи суду

Якість роботи суду

Результати опитування щодо якості роботи суду 2015 року

Кодекс суддівської етики


АНАЛІЗ СТАНУ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН, ЩО НАДІЙШЛИ ДО КИЇВСЬКОГО АПЕЛЯЦІЙНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ ПРОТЯГОМ КВІТНЯ 2017 РОКУ

І. Протягом квітня 2017 року до Київського апеляційного адміністративного суду надійшло 7 звернень. З них:

        -  скарга про невручення копій судових рішень і відповідей на звернення щодо розгляду адміністративної справи.

Заявнику було надано відповідь та повідомлено, що на усі звернення  скаржника направлялися відповіді рекомендованими листами засобами поштового зв’язку, як це визначено розділом 9 Інструкції з діловодства в адміністративних судах України, затвердженої наказом ДСА України від 17.12.2013 року №174 “Реєстрація та відправлення вихідної кореспонденції”.

Додатково повідомлено, що у разі виникнення потреби в ознайомленні з матеріалами справи, отриманні копій документів зі справи, скаржник має можливість звернутись до суду першої інстанції, де знаходиться  справа.

 

  • скарга на дії працівника відділу прийому та надання інформаційних послуг (інформаційний центр) Київського апеляційного адміністративного  суду.

Під час перевірки обставин наведених у скарзі порушень в діях працівників апарату Київського апеляційного адміністративного суду не встановлено.

Працівником інформаційного центру  суду 06.04.2017 року  було  надано  інформацію щодо розгляду справи за наявними даними в автоматизованій системі документообігу Київського апеляційного адміністративного суду

Одночасно повідомлено скаржника, що керівництвом суду взяті до уваги зауваження щодо роботи інформаційного центру та, з метою поліпшення надання інформаційних послуг засобами телефонного зв’язку,  будуть враховані в організації роботи суду.

 

  • скарга про неотримання копії рішення Київського апеляційного адміністративного суду від 29.03.2017 року.

 Заявнику було надано відповідь та повідомлено дату, коли копія зазначеного рішення направлена рекомендованим листом на  адресу скаржника, вказану в матеріалах справи, що підтверджується  копією списку №2 згрупованих поштових відправлень.

Додатково роз’яснено, що у разі виникнення потреби в отриманні додаткової копії судового рішення,  особа вправі звернутись з відповідною заявою до суду першої інстанції.  

 

  • скарга щодо призначення до апеляційного розгляду справи.

Заявнику надано відповідь та повідомлено про стан розгляду адміністративної справи, роз’яснено повноваження голови суду, та порядок перегляду рішень Київського апеляційного адміністративного суду.

 

  • скарга на рішення Київського апеляційного адміністративного суду у справі.

Вказана скарга зареєстрована  в автоматизованій  системі документообігу Київського апеляційного адміністративного суду 18.04.2017 року та станом на 08.05.2017 року перебуває на опрацюванні. 

 

  • скарга про не направлення копії рішення суду стороні по справі.

 Під час опрацювання вказаної скарги було встановлено, що копія рішення у справі на адресу скаржника була направлена з порушенням строків, визначених законом.

Вказаний  факт  не  залишений  керівництвом  суду  поза  увагою, вирішується питання про порушення дисциплінарного провадження стосовно секретаря судового засідання, відповідального за направлення копії рішення у вказаній справі.

  

  • скарга щодо не направлення належним чином завіреної копії рішення та протоколу призначення судді у справі.

        Скаржнику було   направлено  копію ухвали Київського апеляційного адміністративного суду та копію протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 14.02.2017 року.

          З метою запобігання  порушень, вказаних у скарзі в подальшому, звернуто увагу помічника судді про належне оформлення копій рішень Київського ААС відповідно до вимог Інструкції з діловодства в адміністративних судах України, затвердженої наказом ДСА України від 17.12.2013 року №174.

 

У квітні 2017 року до Київського ААС через органи суддівського самоврядування та інші органи влади надійшло 1 звернення.

Протягом квітня 2017 року до відділу повторних звернень не надходило.

Відповіді на звернення громадян надавались за підписом керівництва суду.

Керівництвом суду забезпечується неупереджений, об’єктивний і своєчасний розгляд звернень. Здійснюється ретельна перевірка звернень, в змісті яких йдеться про недоліки в роботі апеляційного суду, оскаржуються дії суддів та працівників апарату суду. Керівництво проводить особистий прийом громадян.

В порівнянні з лютим минулого року кількість звернень, що надійшли до Київського ААС зменшилось,  а саме: у квітні 2016 року надійшло 9 звернень  громадян, а у квітні 2017 року –  7 звернень.

Відповідно до даних автоматизованої системи документообігу Київського ААС Відділом правової роботи за вказаний період надано відповідь на 8 звернень.

 ІІ. З аналізу журналів прийому громадян керівництвом Київського ААС за квітень 2017 року встановлено:

 

№ п/п

 

 

П.І.Б. та посада

 

 

    Дата

 

 

  Кількість    осіб

 

 

Зміст звернень

записано

з’явились

11

           Горяйнов А.М.            (Голова суду)

14.03.17

1

1

-         щодо повернення помилково сплаченого судового збору.

22

Герасименко І.Є. (керівник апарату  суду)

21.03.17

1

0

 

Всього:

2

 1

 

На питання, порушені  на прийомі у керівництва суду, були надані відповіді та роз’яснення.

 

Начальник відділу                                                                        Б. П. Жук

Карпушова Катерина Геннадіївна

08.05.2017© Київський апеляційний адміністративний суд

Карта сайту

Всі права на матеріали, розміщені на сайті www.kaas.gov.ua, охороняються згідно з законодавством України. При
використанні будь-яких матеріалів з сайту посилання (у разі використання в Інтернеті прямий, не закритий від
індексування гіперлінк) на www.kaas.gov.ua є обов’язковим.