Річний звіт Київського апеляційного адміністративного суду


Якість роботи суду

Якість роботи суду

Результати опитування щодо якості роботи суду 2015 року

Кодекс суддівської етики


АНАЛІЗ СТАНУ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН, ЩО НАДІЙШЛИ ДО КИЇВСЬКОГО АПЕЛЯЦІЙНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ ПРОТЯГОМ  ГРУДНЯ 2016 РОКУ

І. Протягом грудня 2016 року до Київського апеляційного адміністративного суду надійшло 10 звернень. З них:

 - 1 скарга  про поновлення провадження у справі.

Скаржнику було надано відповідь та роз’яснено, що завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.

 Також було роз’яснено, що питання, порушені у зверненні, не відносяться до повноважень голови Київського апеляційного адміністративного суду.  Додатково повідомлено порядок і строки касаційного оскарження.

- 1 скарга про підроблення документів у справі.

 Скаржнику було надано відповідь та повідомлено, що під час перевірки обставин наведених у скарзі порушень у діях працівників Київського апеляційного адміністративного суду не вбачається. 

 - 1 заява про порушення строків розгляду справи.

Заявнику було надано відповідь та повідомлено про стан розгляду адміністративної справи. Роз’яснено, повноваження голови Київського апеляційного адміністративного суду. Також було повідомлено, що порядок перегляду рішень Київського апеляційного адміністративного суду визначено ст. 211, 212 Кодексом адміністративного судочинства України.

-  1 скарга про порушення прав щодо повернення апеляційної скарги у справі до суду I інстанції.

Скаржнику було надано відповідь  та повідомлено про рух адміністративної справи та про рух документів пов’язаних з розглядом запитуваної справи. Під час перевірки обставин, наведених у звернені, порушень у діях працівників Київського апеляційного адміністративного суду не виявлено. 

  • 1 скарга щодо  неправомірно прийнятого рішення у справі.

Скаржнику було надано відповідь та роз’яснено, що  суди при вирішенні справ керуються принципом верховенства права, відповідно до якого зокрема людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Додатково повідомлено, що у разі непогодження з постановленими рішеннями Київського апеляційного адміністративного суду,  у відповідності до ст. 212 КАС України, подавши касаційну скаргу безпосередньо до Вищого адміністративного суду України.  Також було роз’яснено, що питання, порушені у зверненнях, не відносяться до повноважень голови Київського апеляційного адміністративного суду.

  • 1 колективне звернення щодо правомірного розгляду справи.

Вказана скарга зареєстрована  в автоматизованій  системі документообігу Київського апеляційного адміністративного суду 22.12.2016 року та станом на 05.01.2017 року перебуває на опрацюванні.

  • 1 колективне звернення щодо не порушення закону під час розгляду справи.

Вказана скарга зареєстрована  в автоматизованій  системі документообігу Київського апеляційного адміністративного суду 26.12.2016 року та станом на 05.01.2017 року перебуває на опрацюванні.

  • 1 звернення про рух справи.

Вказана скарга зареєстрована  в автоматизованій  системі документообігу Київського апеляційного адміністративного суду 27.12.2016 року та станом на 05.01.2017 року перебуває на опрацюванні.

-1 скарга на дії працівників Подільського районного суду міста Києва щодо видачі виконавчого листа у справі.

Скаржнику було надано відповідь та роз’яснено, що завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.

Роз’яснено, що порядок звернення до адміністративного суду визначений главою 1 розділу IІІ  Кодексу адміністративного судочинства України. Також було повідомлено, що питання, порушені у звернені, не відносяться до повноважень голови Київського апеляційного адміністративного суду.

- 1 скарга на дії суддів при розгляді справи.

Вказана скарга зареєстрована  в автоматизованій  системі документообігу Київського апеляційного адміністративного суду 28.12.2016 року та станом на 05.01.2017 року перебуває на опрацюванні.

У грудні 2016 року до Київського ААС через органи суддівського самоврядування та інші органи влади  звернень не надходило.

Протягом грудня 2016 року до відділу  повторних звернень громадян не надходило.

Відповіді на звернення громадян надавались за підписом керівництва суду.

Керівництвом суду забезпечується неупереджений, об’єктивний і своєчасний розгляд звернень. Здійснюється ретельна перевірка звернень, в змісті яких йдеться про недоліки в роботі апеляційного суду, оскаржуються дії суддів та працівників апарату суду. Керівництво проводить особистий прийом громадян.

В порівнянні з грудням минулого року кількість звернень, що надійшли до Київського ААС збільшилась, а саме: у грудні 2015 року надійшло 4 звернення  громадян, а у грудні 2016 року –  10 звернень.

Відповідно до даних автоматизованої системи документообігу Київського ААС Відділом правової роботи за вказаний період надано відповідь на 5 звернень.

 

ІІ. З аналізу журналів прийому громадян керівництвом Київського ААС за грудень 2016 року встановлено:

 

 

№ п/п

 

 

    П.І.Б. та посада

 

 

    Дата

 

 

    Кількість    осіб

 

 

Зміст звернень

записано

з’явились

11

Горяйнов А.М.

(Голова суду)

13.12.16

2

2

-                 З приводу доступу до судового засідання;

-                 З приводу порушення норм чинного законодавства під час відкриття апеляційного провадження.

Всього:

2

1

 

 

На питання, порушені  на прийомі у керівництва суду, були надані відповіді та роз’яснення.

 

Начальник відділу                                                                        Б. П. Жук

Карпушова Катерина Геннадіївна© Київський апеляційний адміністративний суд

Карта сайту

Всі права на матеріали, розміщені на сайті www.kaas.gov.ua, охороняються згідно з законодавством України. При
використанні будь-яких матеріалів з сайту посилання (у разі використання в Інтернеті прямий, не закритий від
індексування гіперлінк) на www.kaas.gov.ua є обов’язковим.