Річний звіт Київського апеляційного адміністративного суду


Якість роботи суду

Якість роботи суду

Результати опитування щодо якості роботи суду 2015 року

Кодекс суддівської етики


АНАЛІЗ СТАНУ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН, ЩО НАДІЙШЛИ ДО КИЇВСЬКОГО АПЕЛЯЦІЙНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ ПРОТЯГОМ ЖОВТНЯ 2016 РОКУ

І. Протягом жовтня 2016 року до Київського апеляційного адміністративного суду надійшло 11 звернень.

З них:

- 1  скарга на бездіяльність СБУ та не правомірного рішення прийнятим Окружним адміністративним судом міста Києва.

Скаржнику було надано відповідь та роз’яснено, що завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ. Також було роз’яснено, що питання, порушені у зверненнях, не відносяться до компетенції Київського апеляційного адміністративного суду.   

- 1 скарга щодо розгляду справи.   

Скаржнику було надано відповідь та роз’яснено, відповідно до положень ст. 126 Конституції України та ст. 48 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддя у своїй діяльності щодо здійснення правосуддя є незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску або втручання. Суддя здійснює правосуддя на основі Конституції і Законів України, керуючись при цьому принципом верховенства права. Втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя забороняється і тягне за собою відповідальність, установлену законом. Вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється. Перевірка процесуальної діяльності судді в інший спосіб ніж шляхом оскарження судових рішень в інстанційному порядку є неприпустимою та такою, що порушує встановлені в державі принципи правосуддя.

Також було роз’яснено, що у разі непогодження з постановленими рішеннями Київського апеляційного адміністративного суду, скаржник  вправі  оскаржити його в касаційному порядку, у відповідності до ст. 212 КАС України, подавши касаційну скаргу безпосередньо до Вищого адміністративного суду України. 

- 1 заява про видачу рішення на право власності земельної ділянки заявника.   

Заявнику було надано відповідь та роз’яснено, що завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ. Додатково повідомлено, що порядок звернення до адміністративного суду визначений главою 1 розділу IІІ  Кодексу адміністративного судочинства України. Також було роз’яснено, що питання, порушені у зверненнях, не відносяться до компетенції Київського апеляційного адміністративного суду.  

-  1 скарга на дії працівника апарату суду, щодо не видачі копії рішення.

 Скаржнику було надано відповідь та роз’яснено, що при зверненні до працівника відділу прийому та надання інформаційних послуг скаржником не було повідомлено реквізити відповідної справи, що унеможливило пошук даних про неї в автоматизованій системі документообігу суду. Було роз’яснено порядок отримання сторонами копій рішень, постановлених Київським апеляційним адміністративним судом.

Порушень в діях працівників апарату Київського апеляційного адміністративного суду під час розгляду звернення встановлено не було.

  • 1 звернення щодо розгляду справи №750/4165/16-а.

Заявнику було роз’яснено, що вирішення питань щодо розгляду справи, що перебувала у провадженні судді Київського апеляційного адміністративного суду, не відноситься до повноважень голови Київського апеляційного адміністративного суду, який має вичерпний перелік покладених на нього завдань та повноважень.

Додатково повідомлено, що частиною 1 ст. 211 КАС України передбачено, що сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участь у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та обов’язки, мають право оскаржити в касаційному порядку судові рішення суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, а також судові рішення суду апеляційної інстанції повністю або частково, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

  • 2 скарги щодо повернення справ до суду I інстанції скарга.

Скаржнику було надано інформацію по  справах та повідомлено про дату повернення справ до суду першої інстанції.

Порушень у діях працівників апарату Київського апеляційного адміністративного суду під час розгляду звернень не встановлено.

  • 1 скарга на дії працівників апарату суду.
  • 1 звернення про надання соціальної та правової допомоги.

Заявнику було роз’яснено, що завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.  Додатково повідомлено, що у разі непогодження з постановленими рішеннями Київського апеляційного адміністративного суду,  у відповідності до ст. 212 КАС України, подавши касаційну скаргу безпосередньо до Вищого адміністративного суду України. 

  • 1 звернення щодо завірення рішень Київського апеляційного адміністративного суду.

Заявнику було роз’яснено, що  гербова печатка суду використовується у випадках, передбачених законодавством, а саме: для засвідчення договорів, посвідчень, грошових та банківських документів, доручень, трудових книжок, довідок про місце роботи і розмір заробітної плати, бухгалтерської, статистичної звітності, фінансових планів, номенклатури справ, виконавчих документів суду, ухвал про повернення судового збору, судових рішень, що підлягають негайному виконанню, тощо.

  • 1 електронне звернення щодо видалення інформації про розгляд справи за участю заявника в 2015 році.

У жовтні 2016 року до Київського ААС через органи суддівського самоврядування та інші органи влади  надійшло 1 звернення.

Протягом жовтня 2016 року до відділу надійшло три повторних звернень громадян.

Відповіді на звернення громадян надавались за підписом керівництва суду.

Керівництвом суду забезпечується неупереджений, об’єктивний і своєчасний розгляд звернень. Здійснюється ретельна перевірка звернень, в змісті яких йдеться про недоліки в роботі апеляційного суду, оскаржуються дії суддів та працівників апарату суду. Керівництво проводить особистий прийом громадян.

В порівнянні з жовтнем  минулого року кількість звернень, що надійшли до Київського ААС зменшилась, а саме: у жовтні 2015 року надійшло 2 звернення громадян, а у жовтні 2016 року – 14 звернень.

Відповідно до даних автоматизованої системи документообігу Київського ААС Відділом правової роботи за вказаний період надано відповідь на 14 звернень.

 

ІІ. З аналізу журналів прийому громадян керівництвом Київського ААС за жовтень 2016 року встановлено:

 

 

№ п/п

 

 

    П.І.Б. та посада

 

 

    Дата

 

 

    Кількість    осіб

 

 

Зміст звернень

записано

з’явились

11

Саприкіна І.В.

(Заступник голови суду)

18.10.16

2

1

-                     Про надання інформації щодо прийняття справи після з експертизи.

Всього:

2

1

 

На питання, порушені  на прийомі у керівництва суду, були надані відповіді та роз’яснення.

 

Начальник відділу                                                                        Б. П. Жук

Карпушова Катерина Геннадіївна

07.11.2016© Київський апеляційний адміністративний суд

Карта сайту

Всі права на матеріали, розміщені на сайті www.kaas.gov.ua, охороняються згідно з законодавством України. При
використанні будь-яких матеріалів з сайту посилання (у разі використання в Інтернеті прямий, не закритий від
індексування гіперлінк) на www.kaas.gov.ua є обов’язковим.