Річний звіт Київського апеляційного адміністративного суду


Якість роботи суду

Якість роботи суду

Результати опитування щодо якості роботи суду 2015 року

Кодекс суддівської етики


Бабенко Костянтин Анатолійович

 


Суддя Київського апеляційного адміністративного суду з  21 квітня 2008 року.

Загальний стаж роботи на посадах судді становить 13 років, зокрема:

  • 12.2003-05.2007 — на посаді  судді господарського суду Київської області;

  • 05.2007-04.2008 — на посаді судді Київського окружного адміністративного суду;

  • з 04.2008 — на посаді  судді Київського апеляційного адміністративного суду.

Має науковий ступінь доктора юридичних наук, вчене звання професора, доктор юридичних наук габілітований (ЄС).

Професор кафедри Університетської освіти і права ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України.

Член науково – консультативної ради при Вищому адміністративному суді України.

Викладач Національної школи суддів України.

Нагороджений:

  • Почесною грамотою Центральної виборчої комісії;

  • Почесною грамотою Ради суддів України;

  • Почесним знаком Ради суддів адміністративних судів України.

 

   

   Диплом про присвоєння наукового ступеня доктора габілітованого

 

Статті автора:

Політико-правові та соціальні передумови корупції в органах державної влади

Корупція як результат системної неефективності державного управління

Причинно-наслідковий комплекс деформації апарату публічної адміністрації

Позитивний аспект антикорупційних практик країн світу

Конституційний Суд України і його роль у забезпеченні верховенства конституції

Права людини як об’єкт конституційного захисту

Конституційне регулювання основ суспільного ладу як предмет дослідження науки конституційного права

Конституційні основи розвитку економічної системи України

Конституційні основи розвитку та регулювання соціальних відносин в Україні

Теоретичні проблеми процесу внесення змін до конституцій

Проблема стабільності Конституції в аспекті суспільних трансформацій

Становлення громадянського суспільства в Україні: конституційний вимір

Конституційне закріплення демократичних основ організації державної влади (теорія і практика реалізації)

Конституція України як фактор стабілізації розвитку правового і політичного життя суспільства

Про деякі аспекти протидії корупції в Україні

Упорядкування правових та моральних норм в суспільстві як умова запобігання та протидії корупції

Організаційно-правові аспекти протидії корупційним діянням

Корупція в системі вищої освіти: сутність, причини та наслідки

Базові принципи та елементи антикорупційної політики в Україні

Проблема забезпечення цілісності державної влади в контексті розвитку системи конституційно-правового регулювання в Україні

Конституційно-правове регулювання і розвиток виборчого права України

Феномен «динамічного балансу» стабільної Конституції і розвитку політико-правових відносин

Методи конституційного регулювання політико-правових відносин 

Політико-правові відносини як предмет регулювання конституційного права України

Конституційно-правові механізми збалансування влади в процесі взаємодії уряду і парламенту

Феномен біцефалізму виконавчої влади в процесі конституційного розвитку України

Проблеми конституційно-правового регулювання процесу взаємодії вищих органів виконавчої і законодавчої влади

Конституційне закріплення принципу поділу державної влади як фундамент формування системи політико-правової взаємодії органів державної влади

Конституція України як правова основа забезпечення політичної участі громадян

Конституційно-правове забезпечення діяльності політичних партій в сучасній Україні: перспектива партократії чи здоровий партогенез?

Конституційні гарантії демократизму політичного режиму в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку

Конституційні підвалини генезису парламентаризму в Україні в контексті запровадження політичної реформи

Системні основи закріплення правового статусу людини в Конституції України

Політична реформа в контексті демократизації системи державної влади: конституційні аспекти

Адміністративна реформа як невід’ємна складова процесу реалізації Конституції України

Політичні чинники впливу на процес реалізації Конституції України

Розвиток конституціоналізму як елемент сучасної правової культури в Україні

Форми конституційного контролю і гарантії стабільності системи конституційного регулювання в Україні

Система конституційного регулювання і розвиток політико-правових відносин в сучасній Україні

Участь парламенту у формуванні уряду: проблеми і перспективи конституційної реформи в Україні

Конституційно-правовий вимір реалізації принципу поділу державної влади

Прояви корупції в системі освіти: Запобігання та протидія

 

  © Київський апеляційний адміністративний суд

Карта сайту

Всі права на матеріали, розміщені на сайті www.kaas.gov.ua, охороняються згідно з законодавством України. При
використанні будь-яких матеріалів з сайту посилання (у разі використання в Інтернеті прямий, не закритий від
індексування гіперлінк) на www.kaas.gov.ua є обов’язковим.