Річний звіт Київського апеляційного адміністративного суду


Якість роботи суду

Якість роботи суду

Результати опитування щодо якості роботи суду 2015 року

Кодекс суддівської етики


Правила пропуску до приміщень суду

 

ПОГОДЖЕНО

Командир СБСМ «Грифон» ГУМВС України в м. Києві
полковник міліції
Ю.С. Курач

« 19 » лютого 2015 р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Київського апеляційного адміністративного суду

А.М. Горяйнов

« 18 » лютого 2015 р.

 

 

 ПОЛОЖЕННЯ

про організацію пропускного режиму в Київському апеляційному адміністративному суді

(затверджено наказом Голови Київського апеляційного адміністративного суду від 18 лютого 2015 року №6)

(витяг)

1. Загальні положення

1.1. Положення про організацію пропускного режиму в Київському апеляційному адміністративному суді (далі - Положення) розроблено у відповідності до Правил пропуску осіб до приміщень судів та на їх територію транспортних засобів, затверджених спільним наказом Державної судової адміністрації України та Міністерства внутрішніх справ України від 12.09.2005 року №102/765 (із змінами та доповненнями) та інших актів чинного законодавства України.

1.2. Цим Положенням визначається порядок пропуску та підстави перебування осіб у приміщеннях Київського апеляційного адміністративного суду (далі - суду), повноваження співробітників суду та працівників спеціального підрозділу судової міліції «Грифон» (далі - судової міліції) з питань організації прибуття осіб та їх перебування у приміщеннях суду.

1.3. Дане Положення є встановленими в суді правилами у розумінні диспозиції ст.185-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за порушення яких фізичні особи можуть бути притягнуті до адміністративної, а працівники апарату суду – до дисциплінарної відповідальності.

1.4. Визначення термінів:
співробітник суду – суддя та працівник апарату Київського апеляційного адміністративного суду;

відвідувач суду – будь-яка фізична особа, яка тимчасово знаходиться в приміщенні суду, для якої суд не є постійним місцем роботи;

1.5.1. До службових приміщень належать:
- …
- кабінети суддів та працівників апарату суду, коридори, через які здійснюється доступ до цих приміщень, приміщення інформаційного центру суду, адміністративний хол суду, вхід до якого здійснюється через під’їзд ІІ та інші приміщення – в корпусі №30, за винятком тих, які зазначені в п.п. 1.5.2., 1.5.3. цього Положення.

1.5.2. До приміщень з обмеженим доступом належать зали судових засідань та коридори загального користування, через які здійснюється доступ до залів судових засідань і кімната для ознайомлення з матеріалами справ – в корпусі №30.

1.5.3. До приміщень з вільним (загальним) доступом належить хол для відвідувачів, вхід до якого здійснюється через під’їзд І в корпусі №30.

1.6. В адміністративних приміщеннях Київського апеляційного адміністративного суду обладнуються наступні пункти пропуску:
№1 – на вході до корпусу №3;
№2 - в адміністративному холі суду (під’їзд ІІ);
№3 - на вході до залів судових засідань №1-6;
№4 - на вході до залу судового засідання №7;
№5 - на вході до залів судових засідань №8-12;
№6 - на вході до залів судових засідань №14-15.

1.7. Пропускний режим до адміністративних приміщень здійснюється:
- через пункт пропуску №1 та №2 - працівниками судової міліції;
- через пункти пропуску №3 - №6 - судовими розпорядниками.
Пропускний режим до приміщень суду з вільним доступом - не здійснюється.

1.8. Про всі порушення пропускного режиму працівник судової міліції або судовий розпорядник негайно доповідає керівництву суду.

1.9. Організація та контроль за здійсненням пропускного режиму до приміщень суду покладається на начальника відділу (служби) судових розпорядників.

 

 2. Порядок пропуску до адміністративних приміщень суду


2.1. Пропуск осіб до адміністративних приміщень здійснюється на підставі документа, що посвідчує особу (особистого внутрішнього чи закордонного паспорту, службового посвідчення, водійського чи пенсійного посвідчення, тощо).
Під час пропуску відвідувачів, за допомогою спеціальних технічних засобів, перевіряється наявність предметів, пронесення яких до приміщень суду заборонене нормами діючого законодавства та цього Положення.

2.2. Дані про відвідувачів, які прибули до адміністративних приміщень, заносяться працівниками судової міліції або судовими розпорядниками у прошиті, пронумеровані та скріпленні відтиском печатки суду журнали обліку відвідувачів:
- щодо осіб, які прибули для участі у судовому засіданні - із зазначенням у журналі: дати; прізвища, ім’я, по-батькові та залу судового засідання;
- щодо осіб, які прибули до суду з інших питань - із зазначенням у журналі: дати; прізвища, ім’я, по-батькові; реквізитів документу, що посвідчує особу; часу приходу та виходу з приміщень суду; найменування структурного підрозділу або прізвища, ім’я, по-батькові та посади співробітника суду, до якого прибув відвідувач; прізвища, ім’я, по-батькові працівника судової міліції, який вніс відповідний запис до журналу.

2.3. Пропуск відвідувачів суду до адміністративних приміщень здійснюється у робочі дні та години згідно зі встановленим графіком роботи суду.

2.3.1. Пропуск відвідувачів в інший час здійснюється з дозволу керівництва суду.

2.4. Окремий порядок пропуску до приміщень суду встановлюється для осіб, статус яких визначається Законом України «Про судоустрій і статус суддів», Законом України «Про статус народного депутата України», Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України» та Законом України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

2.6. До залів судових засідань, через пункти пропуску №3 – №6, допускаються:
- особи, які прибули для участі в судових засіданнях у якості сторін по справі, представників, третіх осіб;
- особи, які виявили бажання бути присутніми у відкритих судових засіданнях як слухачі, а також представники засобів масової інформації;
- особи, які прибули на особистий прийом до голови суду, його заступників та керівника апарату суду, у визначені дні та години прийому.

2.7. Категорично забороняється особам, вказаним у п. 2.6. цього Положення проходити до службових приміщень суду, у тому числі до кабінетів, вхід до яких здійснюється через коридори загального користування.

2.8. Проведення в залі судового засідання фото і кінозйомки, телевізійної, відеозйомки, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури здійснюється в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

2.11. До приміщень суду із вогнепальною, газовою зброєю та пристроями для відстрілу патронів із гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозоточивої чи дратівної дії, допускаються виключно працівники правоохоронних органів та фельд’єгерської служби під час виконання ними службових обов’язків, співробітники суду при пред’явленні дозволу на носіння такої зброї.

2.12. Медичний персонал служби швидкої медичної допомоги, працівники пожежної та аварійної служб допускаються до приміщень суду після відповідного запису у журналі обліку відвідувачів та у супроводі ініціатора виклику.

2.13. У разі виходу з ладу технічних комунікацій, до адміністративних приміщень пропускаються робітники відповідних ремонтних служб, із занесенням їх прізвищ і часу перебування до журналу обліку відвідувачів суду та з відома начальника відділу матеріально - технічного та господарського забезпечення чи заступника керівника апарату суду.

2.14. Фотографування та відеозйомка адміністративних приміщень суду поза судовими засіданнями можливі виключно з дозволу керівництва суду.

 

3. Правила поведінки в приміщенні суду


3.1. Не допускається прохід до приміщень суду:
- особами, які здійснюють розповсюдження рекламної та іншої продукції;
- особами з ознаками алкогольного чи наркотичного сп’яніння;
- особами, які мають при собі будь - які колючі, ріжучі чи рублячі предмети, або інструменти (ножі, сокири, коси, сапи, ножиці, молотки, в’язальні спиці, тощо), холодну та вогнепальну зброю, будь-які види газової зброї (пістолети, газові балони, тощо), зброю під гумову кулю, дитячу іграшкову зброю, вибухові засоби та речовини, спиртні напої, наркотичні засоби, крім випадків передбачених законодавством України та цим Положенням;
- з тваринами (за виключенням собак - поводирів, які супроводжують осіб з вадами зору);
- з будь-якими візками, велосипедами, мотоциклами, сумками, валізами, чи іншими предметами, розмір яких перевищує 45 х 35 х 15 см (крім інвалідних колясок, портфелів, папок для паперів та дамських сумок).

3.2. Для речей, які заборонено проносити до адміністративних приміщень суду, поряд із пунктом пропуску обладнуються камери схову.

3.3. Відвідувачам, які перебувають у приміщенні суду, забороняється:
- голосно розмовляти, вчиняти сварки між собою та із співробітниками суду чи працівниками судової міліції, у будь-який спосіб перешкоджати нормальній роботі суддів та працівників суду;
- висловлювати образи на адресу суддів, співробітників суду та працівників судової міліції, вчиняти дії, що можуть призвести до пошкодження приміщень, майна суду та майна співробітників суду;
- палити та розпивати спиртні напої;
- проходити до службових приміщень суду, у тому числі до кабінетів, вхід до яких здійснюється через коридори загального користування, за винятком випадків, встановлених цим Положенням.

3.4. Відвідувачі, перебуваючи у приміщенні суду, зобов’язані неухильно виконувати адресовані їм вимоги суддів, співробітників суду та працівників судової міліції з питань дотримання громадського порядку та вимог цього Положення.

3.5. У разі порушення відвідувачами громадського порядку та/або вимог даного Положення, судові розпорядники та/або працівники судової міліції зобов’язані вжити заходів для забезпечення порядку у приміщенні суду (у тому числі шляхом виведення порушника за межі приміщень суду / залу судового засідання - на вимогу голови суду, його заступників, суддів, працівників апарату суду чи з власної ініціативи). Забезпечення дотримання порядку у приміщенні суду працівниками судової міліції допускається із застосуванням у встановленому законом порядку спецзасобів, що перебувають на озброєні підрозділу.

3.6. У залах судового засідання, під час розгляду справ, відвідувачі зобов’язані неухильно виконувати вимоги головуючого судді, дотримуватись порядку та виконувати інші обов’язки, встановлені процесуальним законодавством.
Заборонено користуватися мобільними телефонами та входити до залів судового засідання із увімкненими сигналами оповіщення на телефоні.

3.7. У разі порушення відвідувачем громадського порядку чи вимог даного Положення судовий розпорядник за вказівкою голови суду, його заступників, судді, керівника апарату суду складає протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 185-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 © Київський апеляційний адміністративний суд

Карта сайту

Всі права на матеріали, розміщені на сайті www.kaas.gov.ua, охороняються згідно з законодавством України. При
використанні будь-яких матеріалів з сайту посилання (у разі використання в Інтернеті прямий, не закритий від
індексування гіперлінк) на www.kaas.gov.ua є обов’язковим.