Звіт про стан розгляду запитів на публічну інформацію за квітень 2018 року

 

У період з 01 квітня 2018 року по 30 квітня 2018 року до Київського апеляційного адміністративного суду надійшло 2 запити на отримання публічної інформації: 

Кількість запитів на інформацію, що надійшли до суду

Всього:

2

В тому числі

Поштою

-

З особистого прийому

-

Факсом

-

Електронною поштою

2

Нарочно

 

Суб’єкти, що подали запити на інформацію

Фізичні особи

1

Юридичні особи

 

Представники засобів масової інформації

1

Об’єднання громадян без статусу юридичної особи

-

Органи державної влади, що надіслали запит як до належного розпорядника інформації

2

Запити на інформацію з питань

Надання публічної інформації

2

Надання роз’яснення законодавства

-

Надання актів інших органів

-

Інше

-

Результати розгляду запитів на інформацію

Загальна кількість запитів, на які надано відповідь:

2

В тому числі

Надано публічну інформацію, розпорядником якої є суд

2

Надано роз’яснення законодавства

-

Надіслано за належністю

Належним розпорядникам інформації для надання інформації

-

За належністю для надання роз’яснення законодавства

-

Відмовлено (причина відмови)

Суд не володіє інформацією

-

Інформація належить до категорії інформації з обмеженим доступом

-

Не оплачено фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком

-

Не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених ч.5 ст.19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»

-

 

Відповіді на вказані запити були надані в порядку та строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної  інформації».

 

Начальник відділу правової роботи                                                                               Б.П. Жук

 

04.05.2018