Річний звіт Київського апеляційного адміністративного суду


Якість роботи суду

Якість роботи суду

Результати опитування щодо якості роботи суду 2015 року

Кодекс суддівської етики


Положення про порядок акредитації журналістів, інших творчих та технічних працівників засобів масової інформації, а також незалежних журналістів та технічних працівників при Київському апеляційному адміністративному суді

ПОГОДЖЕНО


Головою Київського апеляційного адміністративного суду

08 серпня 2012 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок акредитації журналістів, інших творчих та технічних працівників засобів масової інформації, а також незалежних журналістів та технічних працівників при Київському апеляційному адміністративному суді


І. Загальні положення
1.1. Положення складено відповідно до Законів України «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації». Положення не може бути використано для введення цензури, іншого утиску свободи журналістів, інших творчих та технічних працівників засобів масової інформації (далі ЗМІ)., а також незалежних журналістів і технічних працівників.

1.2. Акредитація - це реєстрація працівників ЗМІ, незалежних журналістів і технічних працівників (далі – Акредитовані особи) при Київському апеляційному адміністративному суді (далі КААС). Право на акредитацію мають: українські засоби масової інформації, зареєстровані відповідно до чинного законодавства України, Інтернет-видання, незалежні журналісти та технічні працівники, а також іноземні кореспонденти та представники іноземних засобів масової інформації, акредитовані Міністерством закордонних справ України.

1.3. Акредитація при КААС здійснюється на добровільній основі та передбачає добросовісне виконання Акредитованими особами їх професійних обов'язків з дотриманням вимог Конституції, законів України, інших нормативно-правових актів, норм професійної етики та моральних засад суспільства.

II. Мета та завдання акредитації

2.1. Акредитація представників ЗМІ, незалежних журналістів і технічних працівників в Київському апеляційному адміністративному суді проводиться з метою створення сприятливих умов для здійснення професійної діяльності Акредитованих осіб, забезпечення права кожного на інформацію, всебічного й об'єктивного висвітлення діяльності Київського апеляційного адміністративного суду, Голови суду, заступників Голови, та керівників відділів Київського апеляційного адміністративного суду.

 

III. Порядок акредитації

3.1. Акредитація представників ЗМІ, незалежних журналістів і технічних працівників проводиться щорічно. Повноваження Акредитованих осіб дійсні з 01 січня до 31 грудня року, на який проводиться акредитація.

3.2. Організація взаємодії КААС зі ЗМІ, в тому числі акредитація незалежних журналістів і технічних працівників, здійснюється прес-секретарем КААС.

3.3. За відповідним розпорядженням керівника апарату КААС та на основі здійсненого прес-секретарем аналізу поданих документів спеціалістом з кадрової роботи видаються акредитаційні посвідчення таких видів:

- постійна акредитація (на рік) надається журналістам та технічним працівникам ЗМІ, які постійно висвітлюють роботу суду;

- тимчасова акредитація надається працівникам ЗМІ та незалежним журналістам і технічним працівникам на термін для виконання конкретного редакційного завдання або для заміщення постійно акредитованої особи в разі її хвороби, відпустки, відрядження тощо.

3.4. Заявка на акредитацію чи додаткову акредитацію подається прес-секретарю КААС на офіційному бланку ЗМІ за підписом керівника редакції друкованого ЗМІ (керівника телерадіоорганізації, інформаційного агентства, Інтернет-видання) та засвідчується печаткою ЗМІ. Заявка на акредитацію незалежних журналістів та технічних працівників подається ними особисто.

3.5. У заявці на акредитацію чи додаткову акредитацію вказуються:

- Повна назва ЗМІ, тираж, періодичність, регіон розповсюдження, поштова та електронна адреси редакції, номери телефонів і факсів редакції.

- Прізвище, ім'я, по батькові головного редактора ЗМІ.

- Прізвище, ім’я, по батькові працівників засобу масової інформації (незалежних журналістів та технічних працівників), акредитація яких запитується, та їхня належність до творчих або технічних працівників (наприклад, журналіст, оператор, фотокореспондент).

- Поштова адреса (для незалежних журналістів та технічних працівників), номер контактного телефону, електронна адреса особи, акредитація якої запитується.

- Строк запитуваної акредитації.

- Дві фотографії кожного представника ЗМІ, незалежного журналістів і технічного працівника, які користуватимуться індивідуальними акредитаційними посвідченнями.

3.6. У разі неподання окремих документів (подання документів, що не містять необхідних даних) відповідно до пункту 3.4. та 3.5. цього Положення, прес-секретар повідомляє про це заявника та зупиняє розгляд заяви про акредитацію. Розгляд заяви про акредитацію поновлюється після подання всіх документів (документів, що містять усі необхідні дані) відповідно до пункту 3.4. та 3.5. цього Положення.

3.7. У разі втрати або пошкодження акредитаційного посвідчення Акредитовані особи зобов'язані у письмовій формі повідомити прес-секретаря КААС про це. Водночас, у зв'язку з цим вони можуть звернутись до спеціаліста з кадрової роботи КААС з поданням про поновлення акредитаційного посвідчення.

3.8. У разі звільнення журналіста чи технічного працівника ЗМІ, який користувався акредитаційним посвідченням, керівник відповідного ЗМІ у триденний строк зобов'язаний повідомити про це прес-секретаря або спеціаліста з кадрової роботи КААС. При цьому відповідне акредитаційне посвідчення анулюється, після чого керівник відповідного ЗМІ може звернутись до КААС із заявою про видачу акредитаційного посвідчення іншому працівнику ЗМІ.
Прес-секретар суду зобов'язаний невідкладно письмово повідомити черговому охорони КААС про анулювання акредитаційного посвідчення журналіста або технічного працівника відповідного ЗМІ .

3.9. Питання про видачу нового акредитаційного посвідчення у цьому випадку розглядається протягом 10 днів від дня надходження відповідної заяви.

3.10. Проведення акредитації, зберігання та підготовка матеріалів представників ЗМІ для видачі акредитаційних посвідчень здійснюється прес-секретарем КААС.

Остаточне рішення про надання представнику ЗМІ статусу акредитованого при КААС приймає голова суду.
3.11. Посвідчення про акредитацію видається спеціалістом з кадрової роботи особисто представнику ЗМІ, незалежному журналісту і технічному працівнику під підпис в книзі обліку акредитаційних посвідчень.

 

IV. Права і обов'язки акредитованих осіб

4.1. Акредитовані при КААС працівники ЗМІ журналісти та технічні працівники мають право:

- при пред'явленні акредитаційного посвідчення і посвідчення, що підтверджує приналежність до вказаного ЗМІ (документа, що посвідчує особу для незалежних журналістів та технічних працівників) відповідно до внутрішнього трудового розпорядку КААС (а саме : понеділок - четвер з 9.00 до 18.00 та п'ятниця з 9.00 до 16.45) проходити до приміщення КААС;
- бути присутніми на заходах КААС, за винятком випадків, коли прийнято рішення про проведення закритого заходу;

Інформування акредитованих представників ЗМІ про заходи, які проводитиме КААС (збори, прес-конференції, міжнародні зустрічі, семінари тощо), відбуватиметься шляхом завчасного розміщення на офіційному веб-сайті КААС прес-анонсів та розсилання їх на електронні адреси ЗМІ.

Під час проведення певного заходу в приміщенні КААС одночасно може бути допущено не більше двох акредитованих осіб від однієї телерадіоорганізації, друкованого ЗМІ та інтернет-видання. Це правило не поширюється на випадки, коли місце проведення заходу дозволяє розмістити більшу кількість акредитованих осіб та проводиться спеціально для ЗМІ.

- відвідувати судові засідання та відділи суду, згідно з попередньо наданим дозволом;
Акредитовані представники ЗМІ, присутні на відкритому судовому засіданні, можуть використовувати портативні аудіотехнічні засоби відповідно до законодавства України.

Проведення в залі судових засідань фото- і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису із застосуванням відповідної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню допускається на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі, крім тих, які є суб'єктами владних повноважень.

Клопотання про проведення в залі судових засідань фото- і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню акредитованими особами подається завчасно до канцелярії Київського апеляційного адміністративного суду на ім’я судді-доповідача у справі.

Для здійснення прямої радіо- чи телетрансляції судового засідання представниками ЗМІ потрібно не менше ніж за добу звернутися до адміністрації суду ( Голови суду, керівника апарату) з заявою про надання дозволу на встановлення спеціального обладнання у приміщенні суду.

- на вільне та безоплатне отримання, використання та поширення інформації;

4.2. Акредитовані при КААС особи зобов'язані:

- дотримуватись чинного законодавства України про інформацію та ЗМІ, цього Положення, внутрішнього розпорядку та правил поведінки, визначених регламентами заходів, що проводяться, порядку організації та проведення персональних зустрічей і бесід з працівниками суду;

- надавати тільки об'єктивну інформацію;

- утримуватися від порушення цілісності інформації, розповсюдження окремих положень документа, якщо тим самим порушується смислове значення інформації, або офіційного документа, невірно його тлумачити;
- не втручатися в хід заходу, на освітлення якого він запрошений, якщо тільки він не організований спеціально для представників ЗМІ.

- прибути на захід вчасно або заздалегідь (у разі невчасного прибуття представник ЗМІ усувається від участі у висвітленні заходу, що проводиться);
- проводити відеозйомку під час проведення заходів з певних місць, що вказуються організаторами.

Акредитовані особи, присутні на судовому засіданні, повинні дотримуватися загальних правил поведінки у судовому засіданні, вимог процесуального законодавства, виконувати вказівки головуючого судді та судового розпорядника, не порушувати права інших осіб, не заважати здійснювати правосуддя.

 

V. Припинення акредитації

5.1. Припинення акредитації відбувається:

- при припиненні діяльності ЗМІ;

- у випадку, якщо ЗМІ, яке клопотало про акредитацію журналіста, протягом трьох місяців з дня акредитації не висвітлювало
діяльність КААС.
5.2. Акредитовані особи можуть бути позбавлені акредитації у разі порушення ними: законів України, у тому числі тих, що регулюють діяльність ЗМІ; порядку допуску до приміщень КААС; умов і загального режиму (регламенту) роботи суду та встановленого у суді порядку доступу до інформації та документів і технічних засобів; вимог професійної етики.

5.3. Ініціювати процедуру позбавлення акредитації ЗМІ, незалежних журналістів та технічних представників має право керівник апарату на підставі обґрунтованого подання прес-секретаря КААС. Письмове повідомлення, в якому зазначаються підстави позбавлення акредитації, підписується головою суду і надсилається до ЗМІ, незалежному журналісту і технічному працівнику який подавав відповідну заявку на акредитацію.

5.4. Відмова в акредитації, позбавлення акредитації, а також порушення прав акредитованих осіб можуть бути оскаржені відповідно до чинного законодавства України.© Київський апеляційний адміністративний суд

Карта сайту

Всі права на матеріали, розміщені на сайті www.kaas.gov.ua, охороняються згідно з законодавством України. При
використанні будь-яких матеріалів з сайту посилання (у разі використання в Інтернеті прямий, не закритий від
індексування гіперлінк) на www.kaas.gov.ua є обов’язковим.