Річний звіт Київського апеляційного адміністративного суду


Якість роботи суду

Якість роботи суду

Результати опитування щодо якості роботи суду 2015 року

Кодекс суддівської етики


Аналіз проведеної роботи відділом аналітично-статистичної та організаційної роботи у 2017 році

Аналітична довідка про проведену роботу відділом аналітично-статистичної та організаційної роботи у 2017 році

Відділ аналітично-статистичної та організаційної роботи Київського апеляційного адміністративного суду (далі Відділ) є самостійним структурним підрозділом апарату Київського апеляційного адміністративного суду.

Відділ укомплектовано 6 посадами: начальник відділу, заступник начальника відділу, два головних спеціаліста, провідний спеціаліст та спеціаліст (працівники мають необхідну освіту та досвід роботи).

Відповідно до посадових обов`язків, працівники відділу ведуть облік апеляційних скарг, справ, облік статистичних карток, формування статистичної інформації, звітності суду, роботу по здійсненню аналізів узагальнення судової практики, планування роботи суду та інше.

Основним завданням Відділу є ведення та аналіз судової статистики, забезпечення і проведення роботи по узагальненню судової практики та організаційної роботи суду.   

Окрім того, начальник Відділу здійснює керівництво роботою відділу і несе відповідальність за виконання покладених на відділ функцій; контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у відділі; належне виконання посадових обов`язків;  подає пропозиції голові суду та керівнику апарату з питань підвищення професійного рівня та кваліфікації працівників відділу та працівників апарату суду.

Упродовж 2017 року Відділом було опрацьовано 20851 облікову відомість щодо перегляду судового рішення в адміністративній справі по розглянутим Київським ААС справах.

При здійсненні Відділом аналізу статистичних показників за 2017 рік, також було проведено перевірку відповідності та повноти заповнення облікових відомостей щодо адміністративної справи протягом 2017 року, за результатами якої, не було виявлено помилок при внесенні помічниками суддів даних до облікових відомостей.

Крім того, з метою недопущення помилок в майбутньому, покращення заповнення та відображення інформації в облікових відомостях, Відділом постійно проводяться семінарські заняття для помічників суддів з більш детальним обговорення проблем при внесені облікових відомостей, а саме:

18 травня 2017 року – начальником відділу аналітично – статистичної роботи та організаційної роботи Дешком В.М. – «Про порядок заповнення форми інформації про основні показники здійснення судочинства суддею. Достовірність і своєчасне подання інформації до Відділу АСРОР»;

22 листопада 2017 року – начальником відділу аналітично – статистичної та організаційної роботи Гончаренком Є.В. – «Порядок заповнення форми інформації про основні показники здійснення судочинства суддею та своєчасніть і достовірність внесення обліково-статистичних відомостей до КП «ДСС».

Протягом року в телефонному режимі надавалась методична допомога з питань ведення аналітично-статистичної роботи судам першої інстанції Київського апеляційного адміністративного округу щодо заповнення форми інформації про основні показники здійснення судочинства окружними адміністративними судами.

Працівники відділу також систематично підвищують свою кваліфікацію, відвідують семінарські заняття щодо ведення судової статистики, які проводяться розробниками КП «ДСС» та працівниками ДСА, пройшли підготовку працівників апарату судів в Національній школі суддів, постійно вдосконалюють як свої загальнотеоретичні знання у межах ведення судової статистики, так і вивчають зміни в законодавстві України.

Відповідно до плану роботи Відділу та планів роботи суду на 2017 рік були виконані всі заплановані заходи.

В 2017 році при формуванні статистичних звітів було використано систему «Діловодство», що дозволило автоматично формувати та направити відповідним установам і організаціям статистичні звіти за вказаними формами:

  • №2-а «Звіт судів першої інстанції про розгляд справ в порядку адміністративного судочинства» за 2016 рік та І півріччя 2017 року;
  • №22-А «Звіт апеляційної інстанції про розгляд апеляційних скарг у адміністративних справах» за 2016 рік та І півріччя 2017 року;
  • №3 «Звіт про розгляд судами справ про адміністративні правопорушення та щодо осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності» за 2016 рік та І півріччя 2017 року;
  • №4 «Звіт щодо звернення до виконання рішень судів у частині майнових стягнень» за 2016 рік та І півріччя 2017 року;
  • №10 «Звіт про справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору в місцевих та апеляційних судах» за 2016 рік, І квартал 2017 року, І півріччя 2017 року, 9 місяців 2017 року;
  • №5-ОТ «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» за 2016 рік та І півріччя 2017 року.

Проведено аналізи обліково-статистичної роботи за 2016 рік і І півріччя 2017 року та аналізи організаційної роботи суду за 2016 рік і І півріччя 2017 року, які  направлено відповідним установам і організаціям.

Оригінали звітів та аналізів, які були подані відповідним установам і організаціям зберігаються у Відділі та в архіві суду відповідно до номенклатури справ Відділу.

Відділом протягом півріччя було опрацьовано та внесено до електронної папки «До відома суддів» 2138 судових  рішень щодо перегляду Вищим адміністративним судом України постанов і ухвал Київського ААС, відповідно яких було складено довідки про показники роботи суддів Київського ААС.

Потягом 2017 року Відділом надавалась інформація відносно судових справ щодо оскарження рішень про звільнення осіб на підставі Закону України «Про очищення влади» на виконання листа Вищого адміністративного суду України №66/10-14/16 від 13 січня 2016 року.

Підсумовуючи вищевикладене можна зазначити, що впродовж 2017 року Відділом підтримувалась обліково-статистична та організаційна робота на належному рівні, робота здійснювалась відповідно до нормативно-правових документів, які регулюють питання судової статистики, узагальнення судової практики та організаційної роботи.

15.01.2018

Начальник ВАСОР                                                                      Є.В. Гончаренко

 © Київський апеляційний адміністративний суд

Карта сайту

Всі права на матеріали, розміщені на сайті www.kaas.gov.ua, охороняються згідно з законодавством України. При
використанні будь-яких матеріалів з сайту посилання (у разі використання в Інтернеті прямий, не закритий від
індексування гіперлінк) на www.kaas.gov.ua є обов’язковим.