Річний звіт Київського апеляційного адміністративного суду


Якість роботи суду

Якість роботи суду

Результати опитування щодо якості роботи суду 2015 року

Кодекс суддівської етики


Політико-правовий форум. Основні дискусійні питання

Сьогодні, 28 вересня 2018 року, розпочався Політико-правовий форум «Перспективи та стратегії для України на 2019 рік». Київський апеляційний адміністративний суд представляла суддя Олена Губська.

Під час першої дискусійної панелі, яку модерувала адвокат, к.ю.н. Любов Бартащук, виступали відомі політики та правники. Брали активну участь у дискусії суддя Великої Палати Верховного Суду, Голова Ради суддів України Олег Ткачук, народний депутат України Валерій Карпунцов, член Вищої Ради правосуддя Тетяна Малашенкова, голова комітету з кримінального та кримінально-процесуального права ВГО «Асоціація правників України» Євгеній Солодко, адвокат, партнер-керівник АО «Pavlenko Legal Group» Олександра Сасіна.

Учасники обговорювали актуальні питання на шляху розвитку правової держави України: питання запуску роботи ДБР, ефективні розслідування, незалежність прокурора, довіра до судової влади, єдність судової практики та юридичний супровід виборчої кампанії.

У другій дискусії «Верховенство права чи політична доцільність» підняли питання: доцільність внесення змін до Конституції, що заважає виконувати чинну Конституцію, зміни до Основного закону в умовах передвиборчої кампанії, судова реформа і механізми її впровадження, тиск на суд та європейські стандарти, кримінальні провадження стосовно політиків.

Під час третьої дискусії учасники охопили питання нових облич у політиці, проблеми законодавчих ініціатив та політичного популізму, гендерний розподіл в парламенті.

ПРЕС-СЛУЖБА Київського ААС

Today, September 28, 2018, the Political and Legal Forum «Prospects and Strategies for Ukraine for 2019» has started. The Kyiv Administrative Court of Appeal was represented by the judge Olena Hubska.

During the first discussion, which was supervised by the lawyer, candidate of judicial science Lyubov Bartashuk, known politicians and lawyers.

An active participant in the discussion was the judge of the Grand Chamber of the Supreme Court, the Head of the Council of Judges of Ukraine Oleg Tkachuk, the deputy Valerii Karpuntsov, a member of the High Council of Justice, Tetiana Malashenkova, the Head of the Committee on criminal and criminal procedural law of the «Association of the lawyers of Ukraine» Yevhenii Solodko, lawyer , partner-manager of  the «Pavlenko Legal Group» Oleksandra Sasina.

articipants have discussed vital questions on the way of the development of the legal state of Ukraine: the issue of the State Bureau of Investigations, effective investigations, the independence of the prosecutor, trust in the judiciary, unity of judicial practice and legal support of the electoral campaign.

In the second discussion, «The Rule of Law or Political Expediency», raised the question: the feasibility of amending the Constitution, which obstructs the implementation of the current Constitution, amendments to the Basic Law in the electoral campaign, judicial reform and mechanisms for its implementation, pressure on the court and european standards, criminal proceedings with regard to politicians.
During the third discussion, the participants covered issues of new faces in politics, problems of legislative initiatives and political populism, gender distribution in parliament.

PRESS-SERVICE of the Court© Київський апеляційний адміністративний суд

Карта сайту

Всі права на матеріали, розміщені на сайті www.kaas.gov.ua, охороняються згідно з законодавством України. При
використанні будь-яких матеріалів з сайту посилання (у разі використання в Інтернеті прямий, не закритий від
індексування гіперлінк) на www.kaas.gov.ua є обов’язковим.