Річний звіт Київського апеляційного адміністративного суду


Якість роботи суду

Якість роботи суду

Результати опитування щодо якості роботи суду 2015 року

Кодекс суддівської етики


Судді Київського ААС виступили на семінарі про статус біженця та пов'язані з ним законодавство і судову практику

21 вересня 2018 року в місті Харкові місцеве регіональне відділення Національної школи суддів України спільно з благодійним фондом «Право на захист» провело семінар-практикум «Статус біженця та додатковий захист: законодавство та судова практика для суддів адміністративних судів.

Розпочав семінар молодший польовий офіцер Управління Верховного комісара у справах біженців Організації Об'єднаних Націй Вартан Мурадян, який ознайомив суддів з міжнародними стандартами захисту біженців, розповів про міграційну політику у різних державах Європейського Союзу.

Судді Київського апеляційного адміністративного суду Андрій Кучма та Євген Мєзєнцев обговорили з колегами особливості розгляду адміністративними судами справ та проблеми доказування у спорах, що стосуються статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту.

Важливим для використання в роботі був виступ адвоката благодійного фонду «Право на захист» Дмитра Іванова,  який провів аналіз судової практики та рішень щодо справ шукачів притулку про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, доповів суддям про релевантні прецеденти у практиці Європейського суду з прав людини.

Джерело – Національна школа суддів України

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

On September 21, 2018, in Kharkiv, a local regional office together with the "Right to Defense" charity fund held a workshop "Refugee status and additional protection: legislation and judicial practice" for judges of administrative courts.

The officer of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, Vartan Muradian, who briefed the judges on international refugee protection standards, spoke about the migration policy in various European Union countries.

The judges of the Kyiv Administrative Court of Appeal Andii Kuchma and Yevhen Miezientsev have discussed with their colleagues the peculiarities of the consideration by the administrative courts of cases and the problems of evidence in disputes concerning the status of a refugee or a person who needs additional protection.

Important for use in the work was the presentation by the lawyer of the Charity Fund "The Right to Protection" Dmytro Ivanov, who conducted an analysis of judicial practice and decisions on asylum seekers for recognition as refugee or a person in need of additional protection, reported to judges on relevant precedents in the European Court of Justice human rights.

Source National School of Judges of Ukraine© Київський апеляційний адміністративний суд

Карта сайту

Всі права на матеріали, розміщені на сайті www.kaas.gov.ua, охороняються згідно з законодавством України. При
використанні будь-яких матеріалів з сайту посилання (у разі використання в Інтернеті прямий, не закритий від
індексування гіперлінк) на www.kaas.gov.ua є обов’язковим.