Річний звіт Київського апеляційного адміністративного суду


Якість роботи суду

Якість роботи суду

Результати опитування щодо якості роботи суду 2015 року

Кодекс суддівської етики


День відкритих дверей для 9-класників Печерської гімназії №75

Київський апеляційний адміністративний суд продовжує традицію проведення днів відкритих для учнів Печерського району. Сьогодні ми провели день разом з 9-класника Печерської гімназії №75.

На початку екскурсії гості писали свої очікування від заходу. Одні хотіли дізнатися про роботу суду і судді, побачити судове засідання, інші – посидіти в кріслі судді.

Наші незмінні екскурсоводи Вадим Гринчук та прес-секретар суду Ольга Шкіль розповіли учням про КААС, чим він відрізняється від інших судів, про апарат суду, а також про надходження справ – від отримання до розгляду суддею.

Захопливим для дітей стало відвідування зали судового засідання. Там вони змоги відчути себе суддями, зайнявши почесні місця, сторонами процесу, секретарями та вільними слухачами. Вадим та Ольга розповіли про етапи судового засідання, про учасників та роботу суддів безпосередньо під час відправлення правосуддя.

Після отримання великої кількості інформації учні змогли поконкурувати між собою у зборі пазлів із зображення зали судового засідання разом із сторонами процесу, а також пройти бліц-опитування з питаннями про базові знання з правознавства та про отриману інформацію під час екскурсії.

Останньою локацією екскурсії став хол інформаційного центру  для відвідувачів. Там ми розповідали про прийом документів, кімнату ознайомлення зі справами. Цікавою для гостей стала інформація щодо забезпечення доступності суду для людей з інвалідністю. Учні змоги протестувати мнемосхеми та контрастну розмітку. Після екскурсії учні гімназії №75 отримали на згадку браслети «Fortune favors the brave».

На початку екскурсії учні писали свої очікування, а наприкінці – свої враження. Найбільше нас розвеселили написи: «Всі сміялися, все гуд», «Було цікаво і весело, було багато вражень», «Цікаво все розповідали. Вікторина - здорово, хоча хотіла побачити велику залу з молоточком» :)

ПРЕС-СЛУЖБА Київського ААС

Kyiv Administrative Court of Appeal continues the tradition of holding open days for Pechersk district students. Today we spent the day together with the 9th grade of Pechersk Gymnasium №75.
At the beginning of the tour, the guests wrote their expectations from the event. Some of them wanted to know about the work of the court and the judge, to see the court session, others - to sit in the judge's chair.

Our invariable guides Vadym Hrynchuk and press-secretary of the court Olha Shkil told the pupils about KAAS, what it differs from other courts, about the court administration, and also about the work of judges.

It was interesting for children to visit the courtroom. There, they can feel themselves judges, taking honorary seats, parts of process, secretaries and free listeners. Vadym and Kateryna told about the stages of the trial, the participants and the work of the judges directly during the administration of justice.

After receiving a large amount of information, pupils were able to shuffle each other in the collection of puzzles from the image of the courtroom with the parties to the process, as well as pass a blitz survey on basic knowledge of law.

The last location of the tour was the hall of the Information Center for visitors. There we talked about reception of documents, a room for familiarization with the cases. The information about ensuring the accessibility of the court for people with disabilities was interesting for the guests. Students can test the mimic and contrast markup. After the excursion, the students of Gymnasium №75 received in memory the bracelets "Fortune favors the brave".

At the beginning of the excursion students wrote their expectations, and in the end - their impressions. Most of all we were comforted with the inscriptions: "Everyone laughed, everything is good", "It was interesting and fun, there were a lot of impressions", "It has been interesting  told. The quiz is great, although I wanted to see a big hall with a hammer»:)


PRESS-SERVICE of the Court© Київський апеляційний адміністративний суд

Карта сайту

Всі права на матеріали, розміщені на сайті www.kaas.gov.ua, охороняються згідно з законодавством України. При
використанні будь-яких матеріалів з сайту посилання (у разі використання в Інтернеті прямий, не закритий від
індексування гіперлінк) на www.kaas.gov.ua є обов’язковим.