Річний звіт Київського апеляційного адміністративного суду


Якість роботи суду

Якість роботи суду

Результати опитування щодо якості роботи суду 2015 року

Кодекс суддівської етики


Колегія суддів Київського ААС завершила розгляд справи про будівництво житлового комплексу для військовослужбовців

Колегія суддів Київського апеляційного адміністративного суду під головуванням судді Тетяни Вівдиченко розглянула заяву про перегляд постанови Київського ААС від 04 квітня 2017 року за нововияленими обставинами у справі № 826/1489/17 за адміністративним позовом Центрального територіального управління капітального будівництва до Державної архітектурно-будівельної інспекції України, треті особи: ТОВ «Північно-український будівельний Альянс», ТОВ «Укрбуд Девелопмент», Зельдіч Марк Вікторович, Левченко Юрій Володимирович, Юркевич Анжеліка Василівна.

Нагадаємо, що справа стосувалася скасування наказу Державної архітектурно-будівельної інспекції України № 61 від 20 січня 2017 р. «Про анулювання дозволу на початок виконання будівельних робіт» та зобов'язання інспекції включити до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомості про будівництво житлового комплексу для військовослужбовців у Шевченківському районі м. Києва.

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 01 березня 2017 р. повністю задоволено адміністративний позов Центрального територіального управління капітального будівництва.

Апеляційні скарги на рішення суду першої інстанції подали Державна архітектурно-будівельна інспекція України, Зельдіч Марк Вікторович, представник Левченка Юрія Володимировича – Чернишенко Тетяна Вікторівна.

Колегія суддів під головуванням Тетяни Вівдиченко 04 квітня 2017 року постановила апеляційні скарги задовольнити, рішення суду першої інстанції скасувати, у задоволенні адміністративного позову Центрального територіального управління капітального будівництва відмовити.

Центральне територіальне управління капітального будівництва подало заяву про перегляд постанови Київського апеляційного адміністративного суду від 04 квітня 2017 року за нововиявленими обставинами. 17 вересня 2018 року колегія суддів відмовила у задоволенні такої заяви, а постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 04 квітня 2017 року – залишила в силі.

 

ПРЕС-СЛУЖБА Київського ААС

The college of judges of the Kyiv Administrative Court of Appeal under the chairmanship of the judge, Tetyana Vivdichenko, reviewed the application for review of the Kyiv Administrative Court of Appeal resolution dated April 4, 2017, under new circumstances in the case No. 826/1489/17, under the administrative claim of the Central Territorial Department of Capital Construction, to the State Architectural and Construction Inspection of Ukraine, third parties: North Ukrainian Construction Alliance, LLC UkrBud Development, Zeldich Mark Viktorovich, Levchenko Yuri Vladimirovich, Yurkevich Anzhelika Vasilivna.

Recall that the case concerned the cancellation of the order of the State Architectural and Construction Inspection of Ukraine No. 61 dated 20 January 2017 "On the cancellation of the permit for the commencement of construction work" and the obligation of inspection to include in a single register of documents that give the right to perform preparatory and construction works and certify the acceptance into operation of the objects completed by the construction, information on the construction of a residential complex for military personnel in the Shevchenkivsky district of Kyiv.

By the decision of the District Administrative Court of Kyiv from March 1, 2017, the administrative claim of the Central Territorial Department of Capital Construction is fully satisfied. Appeals against the decisions of the court of the trial court were submitted by the State Architectural and Construction Inspection of Ukraine, Mark Zeldich, representative of Levchenko Yuri Volodymyrovych - Chernyshenko Tetiana Viktorivna.

The college of judges, under the chairmanship by Tetyana Vivdichenko, on April 4, 2017, resolved to appeals, to cancel the decision of the trial court, to refuse to comply with the administrative claim of the Central Territorial Department of Capital Construction.

The Central Territorial Department of Capital Construction submitted an application for review of the ruling of the Kyiv Administrative Court of Appeal dated April 4, 2017, under newly discovered circumstances. On September 17, 2018, the college of judges refused to comply with such an application, and the ruling of the Kyiv Administrative Court of Appeal of April 04, 2017 - left in force.

PRESS-SERVICE of the Court

 © Київський апеляційний адміністративний суд

Карта сайту

Всі права на матеріали, розміщені на сайті www.kaas.gov.ua, охороняються згідно з законодавством України. При
використанні будь-яких матеріалів з сайту посилання (у разі використання в Інтернеті прямий, не закритий від
індексування гіперлінк) на www.kaas.gov.ua є обов’язковим.