Річний звіт Київського апеляційного адміністративного суду


Якість роботи суду

Якість роботи суду

Результати опитування щодо якості роботи суду 2015 року

Кодекс суддівської етики


Восьмий номер онлайн-видання «PRОправо»

Восьмий номер нашого інтернет-видання «PRОправо» розкриває теми:

- скасування ухвали суду, яка перешкоджає провадженню у справі, – чи підлягають розподілу судові витрати?;

- огляд практики Верховного Суду щодо розгляду спорів про виплату одноразової грошової допомоги військовослужбовцям у разі захворювання або каліцтва;

- подання, витребування та забезпечення доказів у таблицях і схемах;

Отже, запрошуємо Вас до прочитання корисних матеріалів, які розміщені ЗА ПОСИЛАННЯМ.

Традиційно обмінятися думками з приводу прочитаного та поставити запитання, що можуть стати темами наступного номеру, можна на сторінці видання https://www.facebook.com/kaaspropravo/

ПРЕС-СЛУЖБА Київського ААС

The eighth issue of our online edition “PROPravo” reveals the topic:

- cancelation of a court determination, which prevents the proceedings, - whether the judiciary costs are liable to be allocate?;

- review of Supreme Court practice in disputes over disbursement of one-time cash assistance to servicemen in case of illness or injury;

- submission, reclamation and provision of evidence in tables and schemes;

So, we invite you to read the useful materials, which are posted ON LINK.

Traditionally, to share thoughts about the read and ask questions that may become topics for the next issue, you can visit the edition`s page https://www.facebook.com/kaaspropravo/

PRESS-SERVICE of the Court© Київський апеляційний адміністративний суд

Карта сайту

Всі права на матеріали, розміщені на сайті www.kaas.gov.ua, охороняються згідно з законодавством України. При
використанні будь-яких матеріалів з сайту посилання (у разі використання в Інтернеті прямий, не закритий від
індексування гіперлінк) на www.kaas.gov.ua є обов’язковим.