Річний звіт Київського апеляційного адміністративного суду


Якість роботи суду

Якість роботи суду

Результати опитування щодо якості роботи суду 2015 року

Кодекс суддівської етики


Українські судді зустрілися з ірландськими колегами задля обміну досвідом та ознайомленням з ірландською системою правосуддя

4 вересня 2018 року в Апеляційному суді міста Києва відбулася зустріч делегації представників системи правосуддя Ірландії із українськими суддями. Делегація прибула в Україну задля обміну досвідом на запрошення Національної школи суддів України за підтримки Консультативної місії Європейського Союзу.

Київський апеляційний адміністративний суд представляла заступник голови суду Світлана Шелест.

Голова Апеляційного суду Ірландії Джордж Бірмінгем розповів про роль судді, його незалежність, довіру суспільства та порушення етичних питань. Суддя Верховного Суду Ірландії Джон Мак Менамін познайомив учасників заходу із судовою системою Ірландії, добором, призначення та підготовкою суддів. Зі свого боку адвокат (баристер) Хелен Бойл виступила з доповіддю про безсторонність суду, роль адвоката (баристера) у судовому процесі.

Джерело фото – Національна школа суддів України

Цікавими для українських суддів була тема забезпечення незалежності та безсторонності суду. Ірландський досвід забезпечення довіри суспільства до правосуддя викликав теж значний інтерес, адже Ірландія – один зі світових лідерів за рівнем довіри до суду.

Серед присутніх також були заступник керівника операційного департаменту Консультативної місії Європейського Союзу Розалін Шиган, суддя Конституційного Суду України, член Консультативної ради європейських суддів від України Віктор Городовенко, ректор Національної школи суддів України Микола Оніщук, голова Апеляційного суду міста Києва  Ярослав Головачов, судді.

Далі у програмі візиту ірландської делегації – зустріч із очільниками вітчизняної системи правосуддя та кандидатами на посаду судді в Національній школі суддів України.

За посиланням відео зустрічі делегації представників системи правосуддя Ірландії із кандидатами на посаду судді, які проходять спеціальну підготовку в Національній школі суддів України.

Джерело фото – Національна школа суддів України

ПРЕС-СЛУЖБА Київського ААС

 

On September 4, 2018, a delegation of representatives of the justice system of Ireland met with Ukrainian judges in the Kyiv Administrative Court of Appeal. The delegation arrived in Ukraine for the purpose of exchanging experience at the invitation of the National School of Judges of Ukraine with the support of the Consultative Mission of the European Union.

The Kyiv Administrative Court of Appeal was represented by the deputy chairman of the court, Svetlana Shelest.

The head of the Court of Appeal of Ireland, George Birmingham, told about the role of the judge, his independence, public confidence and the violation of ethical issues. Judge of the Supreme Court of Ireland, John McManamin, introduced the participants of the event with the judicial system in Ireland, the selection, appointment and training of judges. For his part, lawyer Helen Boyle made a report on the impartiality of the court, the role of attorney in the trial.

Interesting for Ukrainian judges was the theme of ensuring the independence and impartiality of the court. The Irish experience of ensuring public confidence in the administration of justice has also attracted a lot of interest, because Ireland is one of the world leaders in terms of trust in the court.

Among the participants were also deputy head of the operational department of the European Union Consultative Mission Rozalin Shihan, Judge of the Constitutional Court of Ukraine, member of the Consultative Council of European Judges from Ukraine Viktor Gorodovenko, rector of the National School of Judges of Ukraine Mykola Onishchuk, chairman of the Kyiv Court of Appeal Yaroslav Holovachov, judges. Further in the program of the visit of the Irish delegation - a meeting with the heads of the domestic system of justice and candidates for a position of judge at the National School of Judges of Ukraine.

At the link is the video of the meeting the delegations of the representatives of the justice system of Ireland with candidates for a judge who are specially trained at the National School of Judges of Ukraine.© Київський апеляційний адміністративний суд

Карта сайту

Всі права на матеріали, розміщені на сайті www.kaas.gov.ua, охороняються згідно з законодавством України. При
використанні будь-яких матеріалів з сайту посилання (у разі використання в Інтернеті прямий, не закритий від
індексування гіперлінк) на www.kaas.gov.ua є обов’язковим.