Річний звіт Київського апеляційного адміністративного суду


Якість роботи суду

Якість роботи суду

Результати опитування щодо якості роботи суду 2015 року

Кодекс суддівської етики


Розпочала свою роботу дводенна конференція про здобутки і виклики публічної служби й адміністративного судочинства

Сьогодні вперше провели Міжнародну науково-практичну конференцію "Публічна служба й адміністративне судочинство: здобутки і виклики". На відкритті були присутні судді Київського апеляційного адміністративного суду, а саме: Олена Губська, Олександр Беспалов, Яна Глущенко, Оксана Епель, Ігор Петрик.

Яна Глущенко, Олександр Беспалов, Оксана Епель

Голова Верховного Суду Валентина Данішевська розпочала дводенну конференцію вітальною промовою. Вона наголосила на тому, що "якість державного управління є маркером ефективності держави. Верховний Суд має на меті закласти фундамент розвитку публічної служби в Україні". Голова Верховного Суду також зазначила, що адміністративні суди здатні виправити ситуацію в країні.

Суддя Київського апеляційного адміністративного суду Олена Губська виступила з доповіддю про зарубіжний досвід правового регулювання працевлаштування та проходження публічної служби, а також оголосила рекомендації для України. У своїй доповіді Олена Анатоліївна цікаво порівняла інститути працевлаштування державних службовців у Франції, Великобританії та Німеччині з Україною [завантажити доповідь]

Олена Губська

Конференцію відвідали багато іноземних партнерів та представників судової гілки влади з Німеччини, Польщі та Латвії. Йорг Пуделька, суддя адміністративного суду м. Берлін, відзначив тісне та плідне співробітництво України з Німеччиною в галузі права. 

Кожен з доповідачів наголошував на тому, що ми живемо в епоху реформаторських змін та переходимо на нові щабелі адміністративного судочинства. Тож, державні службовці повинні бути вірними своїй справі, поважати закон, а судді -  бути неупередженим під час відправленні правосуддя.

Ми вдячні спікерам за плідну дискусію та сподіваємося, що їхні наукові доробки будуть використанні у реалізації судової реформи. 

ПРЕС-СЛУЖБА Київського ААС

Today, for the first time, was held the International scientific and practical conference "Public service and administrative justice: achievements and challenges". The opening was attended by the judges of the Kyiv Administrative Court of Appeal: Olena Hubska, Oleksandr Bespalov, Yana Hlushchenko, Oksana Epel, Ihor Petryk.

The Chairman of the Supreme Court Valentyna Danishevska began a two-day conference with the welcoming speech. She accented that "the quality of public administration is a marker of the effectiveness of the state. The Supreme Court seeks to lay the foundation for the development of the public service in Ukraine ". The Chairman of the Supreme Court also noted that administrative courts are able to correct the situation in the country.

The judge of the Kyiv Administrative Court of Appeal Olena Hubska delivered the report on foreign experience in the legal regulation of employment and public service, and also issued the recommendations for Ukraine. In her report, Olena Hubska compared institutes of employment of the government employees in France, Great Britain and Germany with Ukraine [download the report].

The conference was attended by many foreign partners and representatives of the judicial branch from Germany, Poland and Latvia. Yorh Pudelka, the judge of the administrative court in Berlin, noted the close and productive cooperation between Ukraine and Germany in the field of law.

Each of the speakers emphasized that we live in the era of reformal changes and move on to new levels of the administrative justice. So, civil servants should be faithful to their work, respect the law, and judges - be impartial in the administration of justice.

We are grateful to the speakers for the productive discussion and hope that their scientific developments will be used in the implementation of judicial reform.

PRESS-SERVICE of the Court

 

 © Київський апеляційний адміністративний суд

Карта сайту

Всі права на матеріали, розміщені на сайті www.kaas.gov.ua, охороняються згідно з законодавством України. При
використанні будь-яких матеріалів з сайту посилання (у разі використання в Інтернеті прямий, не закритий від
індексування гіперлінк) на www.kaas.gov.ua є обов’язковим.