Річний звіт Київського апеляційного адміністративного суду


Якість роботи суду

Якість роботи суду

Результати опитування щодо якості роботи суду 2015 року

Кодекс суддівської етики


Школа судової журналістики: разом із журналістом з "1+1" розбираємо роботи учасників

Студенти Школи судової журналістики сьогодні відвідали своє перше практичне заняття у рамках проекту. Його провів Ігор Наливайко, журналіст департаменту журналістських розслідувань телеканалу «1+1». З погляду свого досвіду лектор розібрав до найменших деталей статті учасників. Вони стосувалися резонансних справ, які розглядав Київський апеляційний адміністративний суд або ще у процесі розгляду, та навчальних днів у Школі.

Завдяки практикуму студенти отримали вагомі для своїх майбутніх публікацій поради. Вони стосувалися усіх рівнів мови та засобів мовної виразності, починаючи з використання активних форм дієслів і закінчуючи вживанням експресивно забарвлених слів.

Аби написати цікаву статтю, необхідно акцентувати увагу на деталях. Саме вони допомагають читачеві намалювати картинку. Тому Ігор Наливайко у кожній роботі допоміг студентами виділити такі деталі, навколо яких варто розвивати розповідь.

Після цього практикуму учасники Школи відредагують свої статті, враховуючи поради Ігоря Наливайка. З результатами практикуму ми зможемо ознайомитися вже наступного тижня у студентських блогах на сайті Київського апеляційного адміністративного суду.

ПРЕС-СЛУЖБА Київського ААС

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The students of the School of Judicial Journalism visited their first practical lesson in the framework of the project. It was conducted by Ihor Nalyvaiko, the journalist of the journalistic investigation department of the 1 + 1 TV channel. From the point of view of his experience, the lecturer has took to pieces to the smallest details the article of the participants. They concerned resonance cases that were considered by the Kyiv Administrative Court of Appeal either during the review process and during school days at the School.

Thanks to the practicum, students received important advices for their future publications. They concerned to all levels of language and means of verbal expression, beginning with the use of active forms of verbs and ending with the use of expressively colored words.

To write an interesting article, you need to focus on the details. Therefore, Ihor Nalyvaiko in each work helped students highlight details, around which it is necessary to unwind a story.

After that, participants of the School will edit their articles including tips by Ihor Nalyvaiko. We will be able to get acquainted with the results of the practicum next week in student`s blogs on the website of the Kyiv Administrative Court of Appeal.

PRESS-SERVICE of the Court© Київський апеляційний адміністративний суд

Карта сайту

Всі права на матеріали, розміщені на сайті www.kaas.gov.ua, охороняються згідно з законодавством України. При
використанні будь-яких матеріалів з сайту посилання (у разі використання в Інтернеті прямий, не закритий від
індексування гіперлінк) на www.kaas.gov.ua є обов’язковим.