Річний звіт Київського апеляційного адміністративного суду


Якість роботи суду

Якість роботи суду

Результати опитування щодо якості роботи суду 2015 року

Кодекс суддівської етики


Робоча зустріч щодо функціонування єдиного контакт-центру судової влади / Meeting about the functioning of the single contact center of the judiciary

Працівники Київського ААС відвідали робочу зустріч забезпечення функціонування єдиного контакт-центру судової влади. Організаторами заходу стало державне підпириємство "Інформаційні судові системи". Київський апеляційний адміністративний суд представляли Катерина Ковтун, провідний спеціаліст відділу по забезпеченню роботи керівника апарату, та Антоніна Коваленко, заступник начальника відділу прийому та надання інформаційних послуг (інформаційний центр).

Судова система не стоїть на місці: майже щодня набувають чинності нові зміни. Однією з таких змін є запровадження єдиного контакт-центру, який наразі працює у тестовому режимі у судах м. Києва. Його сутність – це всебічна та якісна консультаційна підтримка користувачів, управління запитами та іншими зверненнями.

До речі, єдиний контакт-центр судової влади має широкий спектр технологічних можливостей, а саме: здатність приймати до 120 дзвінків на секунду, різноманітний вибір онлайн-додатків, якими можна скористатися для отримання інформації (Viber, Skype та ін.), використання роботів-автовідповідачів, дзвінок безпосередньо з сайту Судової влади тощо. Виклики та звернення до Контакт-центру обробляються на трьох рівнях: роботи-автовідповідачі, співробітники Контакт-центру та співробітники суду.

Під час робочої зустрічі керівниками апаратів судів м. Києва та працівниками підрозділів, які забезпечують прийом та опрацювання звернень громадян, було висунуто зауваження та пропозиції щодо подальшої роботи єдиного контакт-центру судової влади.

Тож, сподіваємося найближчим часом усі недоліки будуть усунені та за допомогою Контакт-центру кожен охочий матиме можливість швидко та безперешкодно отримати інформацію.

Телефон єдиного контакт-центру судової влади – 0-800-501-492

Нагадуємо, що про єдиний контакт-центр судової влади ми писали ТУТ, а також за посиланням можна оцінити якість обслуговування.

ПРЕС-СЛУЖБА Київського ААС

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The employees of the Kyiv Administrative Court of Appeal have visited a working meeting about meeting ensuring the functioning of the Singular Contact center of the judiciary.

The organizers of the meeting became the state enterprise «Information court systems». The Kyiv Administrative Court of Appeal was represented by Kateryna Kovtun, a leading specialist of the Office of Chief of Staff, and Antonina Kovalenko, the deputy head of the Information Center.

The judicial system does not stand still, almost every day new changes enter into force. One of them is the introduction of a Singular Contact center, which is currently operating in the test mode in the courts of Kyiv. Its essence is comprehensive and quality consulting support for users, to control requests and other applications.

By the way, the Singular Contact center of the judiciary has a wide range of technological opportunities, namely: the ability to receive up to 120 calls per second, a variety of online applications that can be used to obtain information (Viber, Skype, etc.), the use of robots- answering machines, call directly from the website of the Judiciary, etc.

Invocations and calls to the Contact center are processed at three steps: robot answering machines, contact center staff and court staff.

During a working meeting, the Chiefs of Staff and the employees of the courts that provide reception and processing of citizens' appeals, made comments and suggestions on the further work of the Singular Contact center of the judiciary.

So, we hope in the near future all the disadvantages will be eliminated and with the help of the Contact сenter, everyone will be able to receive information quickly and unhindered.
Tel. of the Singular Contact center: 0-800-501-492

We remind you that we have written about the Singular Contact center of the judiciary here, as well as by reference, you can evaluate the quality of service.

PRESS-SERVICE of the Court

 © Київський апеляційний адміністративний суд

Карта сайту

Всі права на матеріали, розміщені на сайті www.kaas.gov.ua, охороняються згідно з законодавством України. При
використанні будь-яких матеріалів з сайту посилання (у разі використання в Інтернеті прямий, не закритий від
індексування гіперлінк) на www.kaas.gov.ua є обов’язковим.