Річний звіт Київського апеляційного адміністративного суду


Якість роботи суду

Якість роботи суду

Результати опитування щодо якості роботи суду 2015 року

Кодекс суддівської етики


Школа судової журналістики: стандарти та історія успіху / The School of Judicial Journalism: standards and the history of success

Сьогодні наш навчальний день вміщував дві лекції: разом з медіаекспертом Романом Кабачієм учасники Школи обговорили журналістські етику та стандарти, а громадська діячка, журналістка Ярослава Коба розповіла свою історію успіху.

Інформативний семінар Романа Кабачія є важливим для майбутніх журналістів, які планують працювати в Україні. Окрім ознайомлення з журналістськими стандартами (їх, до речі, 6!), студенти обговорили на реальних прикладах з українських інтернет-видань, яких саме стандартів не було дотримано у тій чи тій новині.

На другому етапі лекції Роман Кабачій ознайомив учасників Школи судової журналістики з основними ознаками «джинси» (замовних матеріалів) як політичної, так і економічної. І також на реальних прикладах разом визначали, якими словами-маркерами або які заголовки використовують українські видання у «джинсі».

Зі свого боку Ярослава Коба розповіла свою історію успіху та роботу у розслідувальній журналістиці на телеканалі «1+1». На прикладах відеосюжетів програми «Гроші» лекторка разом зі студентами проаналізувала креативні рішення у реалізації та подачі цікавих ідей.

Одними з основних закликів Ярослави Коби до майбутніх журналістів були не соромитися, не боятися та ставити питання, на які респондент не давав відповідей. Тоді і сюжети, і статті відрізнятимуться та будуть цікавими для аудиторії.

Дякуємо нашими лекторам, які вкотре нас підтримали та поглибили знання учасників Школи судової журналістики про майбутню професію.

ПРЕС-СЛУЖБА Київського ААС

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Today our educational day had two lectures: together with the mediaexpert Roman Kabachii members of the School discussed the ethics and the standards of journalism and the public person, journalist Yaroslava Koba told her story of success.

Conclusive seminar by Roman Kabachii important for future journalists, who planning to work in Ukraine. Apart from familiarization with standards of journalism (by the way, they are 6!), students discussed on the real examples from Ukrainian online media, which standards were not met in this or that news.

On the second stage of the lecture Roman Kabachii acquainted the members of the School of judicial journalism with the main features of the ordered materials both political and economic. And also on real examples, together, they determined what word markers or titles were used by the Ukrainian editions in the ordered materials.

For her part, Yaroslava Koba told her story of success and work in investigative journalism on the TV channel "1+1". On the examples of the video plots "Money", the lecturer, together with students, analyzed creative solutions in the implementation and presentation of interesting ideas.

One of the main Jaroslava Koba’s appeals to future journalists were not shy, and do not be afraid to ask questions to which the respondents didn`t gave answers. Then the stories and articles will be different and interesting for the audience.

We thank our lecturers, who once again supported us and deepened the knowledge of the members of the School of judicial journalism about the future profession.

PRESS-SERVICE of the Court© Київський апеляційний адміністративний суд

Карта сайту

Всі права на матеріали, розміщені на сайті www.kaas.gov.ua, охороняються згідно з законодавством України. При
використанні будь-яких матеріалів з сайту посилання (у разі використання в Інтернеті прямий, не закритий від
індексування гіперлінк) на www.kaas.gov.ua є обов’язковим.