Річний звіт Київського апеляційного адміністративного суду


Якість роботи суду

Якість роботи суду

Результати опитування щодо якості роботи суду 2015 року

Кодекс суддівської етики


Четверту Школу судової журналістики оголошуємо відкритою / The Fourth School of Judicial Journalism is opened

Традиційний навчальний проект Київського апеляційного адміністративного суду «Школа судової журналістики» сьогодні розпочав свою роботу. Він триватиме до 22 червня, а учасниками цього разу стали студенти першого курсу Інституту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка.

Учетверте ми запросили студентів провести 3 тижні на теоретичних лекціях та практичних семінарах. У спілкуванні з суддями та працівниками Київського ААС, з медіаекспертами, медіаюристами, журналістами та експертами з комунікації учасники Школи отримають знання із загальних журналістських та профільних юридичних тем.

Загалом Школа судової журналістики включає ознайомчу екскурсію, теоретичні тренінги, інтерактивні заняття, відвідування судових засідань, органів та установ системи правосуддя, заходів партнерів, написання матеріалів та їх обговорення з координаторами Школи, публікацію матеріалів на сайті суду у розділі «Студентський блог». Наприкінці навчання учасники отримують сертифікати.

Сьогодні для студентів четвертої Школи судової журналістики ми провели день відкритих дверей.

На початку екскурсії учасники писали свої очікування від заходу. Одні хотіли дізнатися про судову систему, побачити зали судових засідань, поспілкуватися з суддями, навчитися писати позов, поспостерігати за судовим процесом, інші – познайомитися з цікавими людьми, навчитися виділяти головне, розібратися в нюансах судової журналістики.

Наші незмінні екскурсоводи помічник судді Вадим Гринчук та прес-секретар суду Ольга Шкіль розповіли про КААС, чим він відрізняється від інших судів, про апарат суду, а також про надходження справ – від отримання до розгляду суддею.

Цікавим стало відвідування зали судового засідання. Вадим та Ольга розповіли про етапи судового засідання, про учасників та роботу суддів безпосередньо під час відправлення правосуддя.

Після отримання великої кількості інформації студенти змогли поконкурувати між собою у  бліц-опитуванні про базові знання з правознавства та про отриману інформацію під час екскурсії.

Останньою локацією екскурсії став хол інформаційного центру для відвідувачів. Там ми розповідали про прийом документів, кімнату ознайомлення зі справами. Цікавою для учасників Школи стала інформація щодо забезпечення доступності суду для людей з інвалідністю, а також вони змоги протестувати мнемосхеми та контрастну розмітку.

На початку екскурсії студенти писали свої очікування, а наприкінці – свої враження. Найбільше нас потішили написи: «Виявляється суд – це цікаво», «Місія «поспілкуватися з чудовими людьми» виконана», «Весела та пізнавальна екскурсія», «Зрозуміли, що юридична/судова сфера – це НЕ нудно».

ПРЕС-СЛУЖБА Київського ААС

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The traditional educational project Kyiv Administrative Court of Appeal «The school of judicial journalism» has started its work today. It will last until June 22 and the participants of this time became students of the first year Institute of Journalism Taras Shevchenko National University of Kyiv.

In the fourth time we invited students to spend 3 weeks on theoretical lectures and practical seminars. In communicating with judges and employees of Kyiv Administrative Court of Appeal with media experts, media lawyers, journalists and communication experts, the School members will receive knowledge of general journalistic and legal topics.

In general, the School of Judicial Journalism includes a study tour, theoretical training, interactive classes, attending court sessions, bodies and institutions of the judicial system, partner activities, writing materials and discussing them with school coordinators, publishing materials on the court site in the section "Student’s blog." At the end of training, participants receive certificates.

Today for the students of fourth School of judicial journalism we held an open day.

At the beginning of the excursion, the participants wrote their expectations from the event. Some of them wanted to know about the judicial system, to see courtrooms, to talk with judges, to learn to write a claim, to observe the trial, others to get acquainted with interesting people, to learn to highlight the main thing, to understand the nuances of judicial journalism.

Our invariable guides, judge`s assistant, Vadym Hrynchuk and the press-secretary Olha Shkil talked about Kyiv Administrative Court of Appeal what it differs from other courts, about the court`s apparat, and also about the receipt of cases - from getting to a judge.

It was interesting to visit the courtroom. Vadym and Olha told about the stages of the court session, the participants and the work of the judges directly during the administration of justice.

After receiving a large amount of information, students were able to mingle with each other in a blitz survey on basic jurisprudence and information received during the excursion.

The last location of the tour was the hall of the Information Center for visitors. There we talked about reception of documents, a room for inspections with affairs. Information for ensuring accessibility of the court for people with disabilities is interesting for the participants of the School, as well as they can test symbolic circuit and contrast markup.

At the beginning of the excursion students wrote their expectations, and in the end – their impressions. We have fun by the inscriptions: "It turns out that the court is interesting", "Mission" to communicate with wonderful people "is done", "Fun and cognitive excursion", "It was understood that the legal / judicial system it is NOT boring".

PRESS-SERVICE of the Court © Київський апеляційний адміністративний суд

Карта сайту

Всі права на матеріали, розміщені на сайті www.kaas.gov.ua, охороняються згідно з законодавством України. При
використанні будь-яких матеріалів з сайту посилання (у разі використання в Інтернеті прямий, не закритий від
індексування гіперлінк) на www.kaas.gov.ua є обов’язковим.