Річний звіт Київського апеляційного адміністративного суду


Якість роботи суду

Якість роботи суду

Результати опитування щодо якості роботи суду 2015 року

Кодекс суддівської етики


Засідання Ради суддів України 07 лютого пройшло під головуванням судді КААС Євгена Мєзєнцева

07 лютого 2018 року відбулося засідання Ради суддів України, під час якого було прийнято ряд важливих рішень, зокрема, щодо  статусу суддів, яких відряджено в порядку тимчасового переведення до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, щодо повноважності зборів суддів та ін.

Головуючим під час даного засідання РСУ був суддя Київського ААС Євген Мєзєнцев.

Зокрема, Рада суддів роз’яснила, що збори суддів будуть повноважними за умови присутності на вказаних зборах кількості суддів, яка дорівнює або перевищує математичну величину двох третин складу суду і є цілим натуральним числом. При цьому в розумінні частини 2 статті 19 Конституції України та частини 4 статті 128 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» присутність на зборах суддів кількості суддів, яка є меншою ніж дві третини кількості суддів відповідного суду, позбавляє такий орган суддівського самоврядування ознаки повноважності. Наразі рішення з питань порядку денного, прийняті зборами суддів за наявності менш ніж двох третин кількості суддів відповідного суду, не створюють відповідних правових наслідків.

Також Рада суддів вказала, що в разі відрядження (тимчасового переведення) судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, голова суду, до якого відряджено (тимчасово переведено) суддю, після прибуття такого судді до суду видає відповідний наказ про тимчасове зарахування такого судді до штату відповідного суду. Незарахування до штату суду судді, відрядженого (тимчасово переведеного) до відповідного суду, призводить до обмеження прав та позбавлення передбачених Законом України «Про судоустрій та статус суддів» гарантій такого судді, а також унеможливлює здійснення таким суддею своїх повноважень та виконання покладених на нього функцій.

Рада суддів своїм рішенням також роз’яснила, що норми Конституції України та прийнятих на їх виконання Законів України не встановлюють обмежень у виконанні суддями наукової, викладацької чи творчої роботи; водночас така робота не повинна шкодити інтересам здійснення правосуддя.

Що стосується нової редакції Положення про помічника судді, то до її обговорення Рада суддів повернеться під час наступних засідань.

Прес-служба Київського ААС

 


© Київський апеляційний адміністративний суд

Карта сайту

Всі права на матеріали, розміщені на сайті www.kaas.gov.ua, охороняються згідно з законодавством України. При
використанні будь-яких матеріалів з сайту посилання (у разі використання в Інтернеті прямий, не закритий від
індексування гіперлінк) на www.kaas.gov.ua є обов’язковим.