Річний звіт Київського апеляційного адміністративного суду


Якість роботи суду

Якість роботи суду

Результати опитування щодо якості роботи суду 2015 року

Кодекс суддівської етики


Суддя-речник КААС Євген Мєзєнцев увійшов до комітету з відбору кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорії «А» в системі правосуддя

2 серпня 2017 року відбулося перше організаційне засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя. У засіданні Комісії взяли участь заступник голови Вищої ради правосуддя Беляневич В.Е., члени Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя Комков В.К., Лукаш Т.В., Малашенкова Т.М., Мєзєнцев Є.І., Прилипко С.М., Суховий В.Г.

Як повідомив заступник голови ВРП В.Е. Беляневич, згідно з положеннями статті 29 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» склад Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя (далі – Комісія) – 9 осіб, а засідання є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин від загального складу Комісії, тобто 6 її членів.

Нагадаємо, що персональний склад Комісії затверджено рішенням Вищої ради правосуддя від 13 червня 2017 року № 1550/0/15-17.

Відповідно до пункту 14 Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя, засідання Комісії проводить її голова, а у разі відсутності його обов’язки виконує інший член Комісії, обраний для головування на відповідному засіданні. Головуючим на першому організаційному засіданні Комісії було обрано найстаршого за віком члена Комісії Комкова В.К.

На розгляд Комісії було винесено питання:

1) обрання Голови Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя;

2) утворення комітетів Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя та затвердження персонального складу комітетів Комісії.

Як наголосив головуючий на засіданні Комков В.К., відповідно до пункту 14 Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя Голова Комісії обирається на першому засіданні за пропозицією членів Комісії відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на такому засіданні членів Комісії строком на шість місяців.

За результатами голосування Головою Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя обрано Малашенкову Тетяну Михайлівну.

Відповідно до пункту 20 Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя Комісія на першому засіданні приймає рішення про утворення та персональний склад комітетів. Кількість членів комітету з відбору кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорії «А» в системі правосуддя становить 4 особи, а комітету з дисциплінарних проваджень щодо державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А» в системі правосуддя, – 5 осіб. Члени одного комітету за розпорядженням голови Комісії можуть залучатися до участі у засіданнях іншого комітету для оперативного вирішення відповідного питання.

За результатами голосування у складі Комісії сформовано два комітети.

До персонального складу комітету з відбору кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорії «А» в системі правосуддя увійшли: Комков В.К., Мєзєнцев Є.І., Суховий В.Г. Секретарем комітету обрано Сухового В.Г.

До складу комітету з дисциплінарних проваджень щодо державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А» в системі правосуддя увійшли: Лукаш Т.В., Малашенкова Т.М., Прилипко С.М. Секретарем комітету обрано Прилипка С.М.

Відповідно до статті 29 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Комісія з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя здійснює повноваження Комісії з питань вищого корпусу державної служби, визначені Законом України «Про державну службу», щодо питань державної служби в системі правосуддя. Комісія здійснює діяльність відповідно до Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя, яке затверджується Вищою радою правосуддя після консультацій з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.

Засідання Комісії проводяться відкрито, оголошення про їх проведення, порядок денний, протоколи цих засідань та висновки Комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснюється секретаріатом Вищої ради правосуддя.

Джерело – Вища рада правосуддя

 © Київський апеляційний адміністративний суд

Карта сайту

Всі права на матеріали, розміщені на сайті www.kaas.gov.ua, охороняються згідно з законодавством України. При
використанні будь-яких матеріалів з сайту посилання (у разі використання в Інтернеті прямий, не закритий від
індексування гіперлінк) на www.kaas.gov.ua є обов’язковим.