Річний звіт Київського апеляційного адміністративного суду


Якість роботи суду

Якість роботи суду

Результати опитування щодо якості роботи суду 2015 року

Кодекс суддівської етики


Оновлений Конституційний Суд формуватиметься на принципах професіоналізму та конкуренції

Верховна Рада взяла за основу законопроект «Про Конституційний Суд України». Цей документ приводить у відповідність до нової редакції Конституції законодавство, що регулює правовідносини в сфері здійснення конституційного контролю. Таким чином Конституційний Суд буде виділено як самостійний і окремий від судів інститут – орган конституційної юрисдикції.

Над цим документом довгий час працювала група з кращих українських вчених-конституціоналістів (Олександр Волков, Микола Козюбра, Сергій Головатий, Микола Оніщук, Василь Лемак, Роман Куйбіда, Олександр Водянников і ін.), після чого він був схваленим Радою з питань судової реформи та Венеціанською комісією.

На відміну від попередньої редакції Конституції, чинна передбачає конкурсний порядок відбору кандидатур на посаду судді КСУ, що також відображено в законопроекті. Наприклад, кожен з трьох суб'єктів призначення – Президент, Верховна Рада, з'їзд суддів (а в період між з'їздами – Рада суддів України) – формують конкурсні комісії. Наприклад, до складу конкурсної комісії від Верховної Ради входять мінімум по одному представнику від кожної з депутатських фракцій.

Конкурсні комісії за результатами аналізу відомостей про кандидатів і проведення з ними співбесід дають рекомендації, спираючись на які вже Президент, Верховна Рада і з'їзд суддів ухвалюють рішення про призначення. Важливо відзначити, що кількість рекомендованих кандидатур повинно бути мінімум втричі більшою кількості вакантних посад суддів КСУ. Такий підхід дозволить призначити нових високопрофесійних незалежних суддів і якісно оновити склад КСУ.

Крім зміни процедури призначення суддів Конституційного Суду, законопроект підвищує і вимоги до кандидатів на цю посаду: стаж професійної діяльності в сфері права повинен бути не меншим 15 років, високі моральні якості, а також це має бути людина з визнаним авторитетом.

Такі підвищені вимоги до суддів обумовлені тим, що і повноваження КСУ будуть розширені. У результаті судової реформи тепер в компетенції КСУ входить розгляд конституційних скарг і надання висновків про відповідність Конституції України питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою. Водночас із повноважень КСУ буде вилучено невластиву йому функцію тлумачення законів.

Зміниться й організаційна структура оновленого Конституційного Суду. У складі Суду діятимуть Велика палата (всі 18 суддів), яка буде здійснювати розгляд питань по суті в межах повноважень КСУ, 2 сенати (по 9 суддів у кожному), які будуть розглядати питання про відповідність Конституції законів за конституційною скаргою особи, і 6 колегій (по 3 судді в кожній), які будуть вирішувати питання про відкриття конституційного провадження у справах за конституційними поданнями, конституційними зверненнями і конституційною скаргою.

Варто зазначити, що законопроект посилює незалежність КСУ (як від фінансового, так і від можливого політичного впливу). Судді КСУ приносять присягу в Конституційному Суді, і саме Конституційному Суду передаються повноваження щодо звільнення суддів. Тобто суб'єкти призначення, якими є Президент, Верховна Рада і з'їзд суддів, і звільнення суддів КСУ розмежовані, що є вагомим запобіганням від можливого політичного впливу на цей орган.

Сприяє деполітизації і норма законопроекту, за якою згоду на затримання, утримання під вартою або арешт судді КСУ буде ухвалювати саме Конституційний Суд, що безпосередньо передбачено Конституцією України. Про надання відповідної згоди в КСУ звертатиметься Генеральний прокурор або особа, яка виконує його обов'язки.
Варто зазначити, що згідно із законопроектом розмежовуються підстави для припинення повноважень судді КСУ і підстави для звільнення його з посади. Наприклад, повноваження автоматично припиняються в разі досягнення суддею КСУ 70 років. Заразом новою підставою для звільнення судді КСУ є вчинення ним істотного дисциплінарного проступку, грубе або систематичне нехтування своїми обов'язками, що є несумісним зі статусом судді КСУ, або виявлення його невідповідності займаній посаді.

Окремо хочеться зупинитися на такому новому для України інституті, про який уже згадувалося кілька разів, – конституційну скаргу. Це нововведення з'явилося в рамках судової реформи і дозволяє будь-якому громадянину звернутися в КСУ. Ухвалення самого закону «Про Конституційний Суд України» дозволить створити умови для реалізації цього засобу юридичного захисту прав як фізичної, так і юридичної особи приватного права, якщо вона вважає, що застосований у кінцевому судове рішення у її справі закон суперечить Конституції України. Такий підхід скоротить кількість скарг громадян України до Європейського суду з прав людини і, відповідно, знизить рівень виплат компенсацій за його рішеннями з Державного бюджету України.

ДжерелоЮридическая практика

 © Київський апеляційний адміністративний суд

Карта сайту

Всі права на матеріали, розміщені на сайті www.kaas.gov.ua, охороняються згідно з законодавством України. При
використанні будь-яких матеріалів з сайту посилання (у разі використання в Інтернеті прямий, не закритий від
індексування гіперлінк) на www.kaas.gov.ua є обов’язковим.