Річний звіт Київського апеляційного адміністративного суду


Якість роботи суду

Якість роботи суду

Результати опитування щодо якості роботи суду 2015 року

Кодекс суддівської етики


Дайджест ЗМІ: Президент підписав судові зміни до Конституції України

28 червня, у День Конституції України, Президент України Петро Порошенко підписав прийнятий 2 червня 2016 року Закон «Про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя». Закон набирає чинності через три місяці з дня, наступного за днем його опублікування.  

Судді і суди

Закон передбачає усунення парламенту від обрання суддів. Наприклад, на посаду судді призначатимуть одразу безстроково, тобто першого призначення на 5 років більше не буде. Його здійснюватиме Президент України за поданням Вищої ради правосуддя.

Призначення на посаду судді здійснюється за конкурсом, зокрема це стосується суддів Конституційного Суду.

На посаду судді може бути призначений громадянин України, не молодший 30 (зараз – 25) та не старший 65 років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше 5 років, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою.
Документ також передбачає:

- законом може бути визначений обов'язковий досудовий порядок урегулювання спору;

- Україна може визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на умовах, визначених Римським статутом МКС;

- суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується законом, проект якого вносить до ВР Президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя;

- в Україні можуть діяти вищі спеціалізовані суди.

Без згоди Вищої ради правосуддя суддю не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. Суддю також не може бути притягнуто до відповідальності за ухвалене ним судове рішення, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку.

Що ж стосується суддів КСУ, то їх не можуть затримати чи утримувати під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, без згоди Конституційного Суду, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Суддю Конституційного Суду України не може бути притягнуто до відповідальності за голосування у зв’язку з ухваленням судом рішень та надання ним висновків, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку.

Окремо слід відзначити, що з підстав для звільнення суддів виключили порушення суддею присяги. Натомість до цього переліку включили:

- вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді;

- незгоду на переведення до іншого суду у разі ліквідації чи реорганізації суду, у якому суддя обіймає посаду;

- порушення обов’язку підтвердити законність джерела походження майна.

У Державному бюджеті України окремо визначаються видатки на утримання судів з урахуванням пропозицій Вищої ради правосуддя. Розмір винагороди судді встановлюється законом про судоустрій. Теж саме стосується видатків на діяльність КСУ та розміру винагороди судді КСУ.

Також документ регламентує роботу Вищої ради правосуддя (Вища рада юстиції припинить своє існування - ред.). Зокрема, Рада займатиметься таким:

1) вносить подання про призначення судді на посаду;

2) ухвалює рішення стосовно порушення суддею чи прокурором вимог щодо несумісності;

3) розглядає скарги на рішення відповідного органу про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора;

4) ухвалює рішення про звільнення судді з посади;

5) надає згоду на затримання судді чи утримання його під вартою;

6) ухвалює рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя;

7) вживає заходів щодо забезпечення незалежності суддів;

8) ухвалює рішення про переведення судді з одного суду до іншого.

Перехідний період

До утворення Вищої ради правосуддя її повноваження здійснює ВРЮ. Вища рада правосуддя утворюється шляхом реорганізації Вищої ради юстиції. До обрання оновленого складу цей орган діє у складі членів ВРЮ протягом строку їх повноважень, але які не можуть тривати довше ніж до 30 квітня 2019 року.

Повноваження суддів, призначених на посаду строком на 5 років, припиняються із закінченням строку, на який їх було призначено. Такі судді можуть бути призначені на посаду судді в порядку, визначеному законом.

Відповідність обійманій посаді судді, якого призначено на посаду до набрання чинності змін до Конституції, має бути оцінена. Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді та посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення. Порядок та вичерпні підстави оскарження рішення про звільнення судді за результатами оцінювання встановлюються законом.

Прокуратура

Прокуратура продовжує виконувати функцію досудового розслідування до початку роботи органів, яким законом будуть передані відповідні функції, а також функцію нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, – до набрання чинності законом про створення подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій.

Строк повноважень Генерального прокурора становить 6 років. Одна й та ж особа не може обіймати посаду Генерального прокурора два строки поспіль.

Адвокатура

Закон передбачає, що виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення. Водночас Законом можуть бути визначені винятки щодо представництва в суді у трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена.

Представництво виключно адвокатами у Верховному Суді та судах касаційної інстанції здійснюється з 1 січня 2017 року, у судах апеляційної інстанції – з 1 січня 2018 року; у судах першої інстанції – з 1 січня 2019 року.

Джерело Законі і Бізнес

 © Київський апеляційний адміністративний суд

Карта сайту

Всі права на матеріали, розміщені на сайті www.kaas.gov.ua, охороняються згідно з законодавством України. При
використанні будь-яких матеріалів з сайту посилання (у разі використання в Інтернеті прямий, не закритий від
індексування гіперлінк) на www.kaas.gov.ua є обов’язковим.