Річний звіт Київського апеляційного адміністративного суду


Якість роботи суду

Якість роботи суду

Результати опитування щодо якості роботи суду 2015 року

Кодекс суддівської етики


Захист від ґендерної дискримінації в судових рішеннях

Незважаючи на те, що за вікном ХХІ століття, питання ґендерної дискримінації жінок залишається відкритим. Воно має свої прояви не лише у межах окремої сім’ї, у трудовій діяльності, але й у рішеннях українських судів.  

 

Останнє обумовило організацію круглого столу «Захист від ґендерної дискримінації в Україні: Результати моніторингу судових рішень» для представників судів, USAID «Справедливе правосуддя», Національної школи суддів, громадських організацій, які зустрілися в стінах Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

За підтримки вже згаданого USAID Харківська обласна фундація «Громадська альтернатива» презентували результати моніторингу. Зазначивши, що метою є сприяння підвищенню рівня забезпечення судовою системою України ефективного захисту жінок від ґендерної дискримінації, Марія Ясеновська, президент «Громадської альтернативи», наголосила, що «ми не планували вказувати пальцем на помилки, шукати винних; нашою метою було описати проблеми і визначити методи їх вирішення».

До компонентів моніторингового дослідження зараховували: аналіз судових рішень національних судів, кращих практик міжнародних судів, анкетування суддів та осіб, які займаються представництвом інтересів громадян у судів, аналіз законодавчої бази. Загалом на дослідницькому етапі при первинному вивченні ознайомилися з більше ніж 15000 справ, а для подальшого аналізу відібрали 816. Це пояснили тим, що окремі справи виявилися типовими.

Марія Ясеновська також ознайомила учасників із категоріями проаналізованих справ. До них належать:

- насильство в сім’ї і ґендерно зумовлене насильство;

- цивільні, трудові, сімейні правовідносини;

- публічне право;

- сексуальна орієнтація, ґендерна ідентичність і репродуктивні права;

- обслуговування споживачів, ненадання відпустки для догляду за дитиною батькові-військовослужбовцю тощо.

Говорячи про такі категорій справ, головним є розуміння, на які нормативно-правові акти та міжнародні документи необхідно посилатися. За результатами моніторингу визначили, що українські судді використовують ЗУ «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», анти дискримінаційні положення інших законів. серед міжнародних документів визначили Конвенцію про захист прав людини й основоположних свобод, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, Європейську соціальну хартію, конвенцію ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, Конвенцію ООН про права людини та інші.

Використання положень зазначених документів, міжнародних практик, напрацювань особливих результатів не дає, оскільки дослідження показало, що ґендерного законодавство залишається декларативним. Основними причинами такої ситуації є:

- низька необізнаність населення;

- недостатнє вміння представників юридичної професії, зокрема суддів, ідентифікувати ті випадки, коли порушення прав та законних інтересів стає наслідком дії дискримінаційних положень;

- переважне сприйняття текстів міжнародних документів з питань забезпечення ґендерної рівності як певних абстрактних конструкцій;

- низька представленість юридичних ВНЗ програм навчання з питань ґендерної рівності і недискримінації.

За результатами моніторингу експерти надали рекомендації Верховній Раді, Міністерству юстиції, освітнім закладам юридичного спрямування, Національні школі суддів Україні, судам і суддям України, вищим судам та громадським організаціям національного та міжнародного рівнів.

Позицію Національної школи суддів озвучила Тетяна Фулей. Вона розповіла, у який спосіб включається ґендерний компонент до навчання суддів. По-перше, це так званий традиційний спосіб: окремі курси, на яких вивчаються спори з яскраво вираженою ґендерною нерівністю, та наскрізний спосіб, тобто вивчення спорів, які на перший погляд не пов’язані з ґендерної дискримінацією, але які можливо ускладнити стосовно цього питання.

ПРЕС-СЛУЖБА Київського ААС

 © Київський апеляційний адміністративний суд

Карта сайту

Всі права на матеріали, розміщені на сайті www.kaas.gov.ua, охороняються згідно з законодавством України. При
використанні будь-яких матеріалів з сайту посилання (у разі використання в Інтернеті прямий, не закритий від
індексування гіперлінк) на www.kaas.gov.ua є обов’язковим.