Річний звіт Київського апеляційного адміністративного суду


Якість роботи суду

Якість роботи суду

Результати опитування щодо якості роботи суду 2015 року

Кодекс суддівської етики


Як громадяни можуть брати участь в управлінні державними справами?

12 травня 2016 року члени Ради суддів України обиратимуть громадську раду. Відповідно до Положення, яке затвердили на засіданні 5 лютого 2015 року, громадська рада при Раді суддів України є постійно чинним колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, зокрема, у забезпеченні належних організаційних умов діяльності судів і суддів, утвердженні незалежності суду, забезпеченні заборони втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя, а також підвищенні рівня довіри суспільства до судової влади, налагодженні ефективної взаємодії органів судової влади з громадськістю, у врахуванні громадської думки під час формування та реалізації державної судової політики.  

 

У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, ухваленими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Положенням про Раду суддів України, а також Положенням про ГР.

Рішення про створення, реорганізацію чи про припинення діяльності громадської ради приймає Рада суддів України.

Основними завданнями громадської ради є:

- створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами у сфері судочинства з метою забезпечення права громадян на справедливий суд;

- здійснення громадського контролю за діяльністю органів суддівського самоврядування та участь юридичної громадськості у такій діяльності;

- сприяння врахуванню органами суддівського самоврядування думки юридичної громадськості під час формування та реалізації державної політики у сфері судочинства.

Громадська рада відповідно до своїх повноважень виконує покладені на неї такі завдання:

- готує та подає Раді суддів України пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

- готує та подає Раді суддів України пропозиції щодо організації консультацій з представниками юридичної громадськості;

- здійснює дослідження стану незалежності судової влади та діяльності органів суддівського самоврядування;

- аналізує та систематизує міжнародний досвід у сфері незалежності судів та суддів;

- здійснює аналіз відповідності національного законодаства щодо судоустрою та статусу суддів міжнародним стандартам щодо незалежності, ефективності та ролі судів;

- збирає, узагальнює та подає до Ради суддів України інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань діяльності судової влади, судової реформи, забезпечення незалежності судів та суддів, які мають важливе суспільне значення тощо;

- подає до Ради суддів України обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів, ухвалення яких входить до компетенції Ради суддів України, та проектів рішень Ради суддів України з питань забезпечення належного функціонування органів судової влади, забезпечення незалежності судів та суддів, удосконалення роботи судів та органів суддівського самоврядування;

- проводить за зверненням Ради суддів України відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів, ухвалення яких входить до компетенції Ради суддів України, та проектів рішень Ради суддів України;

- здійснює громадський контроль за розглядом Радою суддів України пропозицій та зауважень громадськості;

- організовує публічні заходи для фахового обговорення актуальних питань вдосконалення діяльності органів судової влади;

- за дорученням Ради суддів України надає науково-практичні рекомендації з питань вдосконалення роботи органів судової влади та органів суддівського самоврядування, забезпечення незалежності судів та суддів, удосконалення законодавства про судоустрій та статус суддів;

- сприяє формуванню правової культури та правовій інформованості населення;

- сприяє поглибленню співпраці Ради суддів України з громадськими організаціями, а також засобами масової інформації;

- інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті судової влади або в інший спосіб;

- готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

Громадська рада за погодженням з Радою суддів України має право:

- утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні та робочі групи тощо). До роботи експертних груп можуть залучатися експерти, які не є членами громадської ради та які діють на громадських засадах;

- залучати до роботи ради працівників органів судової влади, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців, зокрема іноземних;

- організовувати і проводити семінари, конференції, засідання та інші заходи;

- отримувати від Ради суддів України інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради, проекти нормативно-правових актів, які готуються Радою суддів України, та проекти рішень Ради суддів України з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю;

- делегувати представників громадської ради для участі у заходах, що проводяться Радою суддів України.

Щодо формування персонального складу, до громадської ради можуть бути обрані представники юридичної громадськості: судді у відставці, працівники органів прокуратури у відставці, вчені-юристи, адвокати та інші особи, що мають вищу юридичну освіту, стаж роботи у галузі права та не перебувають на державній службі (надалі - представники юридичної громадськості).

Склад громадської ради формується на спеціальному засіданні Ради суддів України шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та зареєстровані Радою суддів України.

Кількісний склад громадської ради визначається Радою суддів України та не може перевищувати 20 осіб.

Строк повноважень складу громадської ради становить два роки, але не може перевищувати строку повноважень поточного складу Ради суддів України. Членство в громадській раді є індивідуальним.

З метою формування складу громадської ради Рада суддів України створила комісію з добору кандидатів громадської ради у складі семи членів Ради суддів України та призначила голову і секретаря цієї комісії.

Документи на членство у громадській раді при Раді суддів України подали 38 кандидатів.

Джерело Рада суддів України © Київський апеляційний адміністративний суд

Карта сайту

Всі права на матеріали, розміщені на сайті www.kaas.gov.ua, охороняються згідно з законодавством України. При
використанні будь-яких матеріалів з сайту посилання (у разі використання в Інтернеті прямий, не закритий від
індексування гіперлінк) на www.kaas.gov.ua є обов’язковим.